Fredagens gallerywalk fungerade fint. Många intressanta utställningar. Finlands bord var livligt besökt. Vårt rykte som  en ”tuff skolnation” håller i sig. Våra studentprov i matematik väckte stort intresse.

IMG_0051

image

image

image

image

Finland visas på den nedersta bilden.

Nu tilllördagen. Föreläsningar 9 – 18. Kontentan är följande:

9-10.

CAS (Computer Algebra System) in EU-schools.

Föreläsaren Luc Blomme från Belgien berättade om skolformen. Ska fungera så att examen gäller i hela unionen, parallellt med nationella examina. Vi informerades om många praktiska frågor, men vi fokuserar. TInspire CAS, alltså Texas Instruments har valts som uteslutande verktyg. Konkurrenter har utprovats, men förkastats. Filosofin är att eleverna kan utnyttja styrkan bakom CAS, men måste dokumentera sina sina lösningar. EU-skolorna har använt CAS sedan 2010. Antalet elever som väljer fortsatta studier som kräver matematik, ser ut att vara på ökande. I den praktiska undervisningen vinner man tid, eftersom vissa invecklade procedurer kan göras snabbare. I stället jobbar man med matematiska koncept. Man kan gå djupare i den matematiska teorin.

image

10-11.

Movable Vectors.

Vektoroperationer presenterades av Petra Ryrstedt från Lund. Vi jobbade med Navigator, ett nätsystem som TI utvecklat. Filer kan i ett klassrum överföras trådlöst. Skulle vara praktiskt, men i Finland har vi inte gått in för detta ännu. På kommande kanske. Själva matematiken? Bloggaren tror att det kunde finnas en möjlighet att jobba på detta sätt i Finland också. I stället för att se läraren gå igenom matematiken på tavlan, jobbar studenterna med att experimentera med vektorer i CAS. Jag skulle själv ha lärt mig begreppen då det begav sig snabbare så här!

IMG_0057

11.30 – 12.30.

Hello Lua World

Vad är Lua? Det är fråga om ett skriptbaserat programmeringsspråk. Kunde vara intressant i gymnasieskolan. Vi kodar inte längre, men det ryktas om att den saken ska åtgärdas. Lua kunde vara ett alternativ. Betydligt snabbare och effektivare än den ”Texas-basic” man kan använda med röknarvaran. LUA är integrerat i datormjukvaran CAS.

imageimage

13.45 – 15.45

Real World Investigations del 2.

Fick några verkligt bra idéer här! Ska visa ett fjäderexperiment åt eleverna genast jag återvänder till skolan. Gillade också ett experiment med styrning via Arduino-liknande minidatorer. Borde behandlas i skolorna!

16.00 – 17.00

Arithmagons

Bengt Åhlander visade ett intressant matematiskt pussel, lite i stil med ett ”trekantigt Sudoku”. Måste ta upp detta med kolleger och elever.

17.00 – 18.00

CAS i Statistics.

Nevil Hopley från Skottland visade några trollkonster med bland annat olika fördelningsfunktioner.

18.30 –

Kvällsprogram. In till centrum, där man har utlovat god mat! Prima!

En dag återstår!