IMG_0026

 

Konferensen bloggaren deltar i heter Sharing Inspiration. Ca 90 fältlärare och ett stort antal andra funktionärer finns med. Länder jag noterat är Frankrike, Sverige, Österrike, Nederländerna, Tyskland, Danmark, USA, Norge, Portugal, Belgien, Australien, Storbritannien, Schweiz, Turkiet, Danmark och så Finland förstås. Några IB-lärare från okänd ort finns också med.

Vid inlednings-sessionen togs breda linjer upp. Några axplock är det nylanserade operativsystemet för CAS-mjukvara, där man rita ”för hand”, en ny aktiviet STEM  behind Health, (STEM står för Science, Technology, Engineering and Math) och annat. Huvudföredragshållare var kollegan Jaco Scheer från Holland. Tillsamman med 4 lokala kollegor seglade han på en jordenruntresa med en grupp studenter. Science at See, var ett projekt, där man tog 34 ungdomar i åldern 15 – 16 år ut på vift – 6 månader räckte det. Undervisning och träning i sociala färdigheter. Intressant föredrag. Inlärning i en annorlunda miljö. Undervisningen baserade sig kraftigt på bruk av teknologi.

Efter inledningssessionen följde speciella intressegrupper. De var fem till antalet. Själv valde bloggaren temat ”Real World Investigations to increase student motivation”. Vi var 17 lärare i med olika huvudämnen, som berättade om våra experiment. Syftet med diskussionen var att åstadkomma praktisk förståelse för matematik som naturvetenskapligt språk.

Sedan middag! Viktigt!

Kvällen avslutas med en så kallad Gallery Walk. Där ställer de olika länderna ut sina nationella projekt och berättar om sina verksamheter. Brukar också vara intressant. Slutar ca 23 lokal tid.

Bra dag. Har en rad nya uppslag att roa elever med!