Bloggaren läser vidare i sin bok ”Smarter than You Think” av Clive Thompson. CT är en vetenskapsjournalist, som i boken fokuserar på hur vi i vårt dagliga tänkande och handlande kan utnyttja diverse fenomen på webben.

I skolvärlden sipprar dessa saker in, men långsamt. Bloggaren har bara ca fem år kvar till pensionen. Skulle därför gärna se lite mera fritt experimenterande och lite mindre teater vid bara krittavlan.

Ett verktyg CT tog fram är webbtjänsten Wordle. Experimenterade lite och blev intresserad. Man kan ta en text i ASCII- eller RTF-format (bara bokstäver) och mata in i Wordle. Tjänsten skapar då ett ”ordmoln”, där ofta använda ord dominerar och mindre användande sjunker in i bakgrunden. Wordle lär enligt CT användas allt mer av lärare i kreativt skrivande och lingvister. Molnet avslöjar effektivt om en skribent är överförtjust i vissa termer, men också om tendenser i skriverierna. År 2008 jämfördes presidentkandidaterna John MacCain och Barack Obama via Wordle av en bloggare, Heather Williams. Man matade in delar av kandidaternas tal. I McCain tal dominerade ”oil” och ”energy”. I Obamas tal dominerade ”children”, ”americans”, ”care” och ”need”. Vill inte övertolka vad detta betyder. Läsaren får fundera själv. Intressant är det så vi så!

Bloggaren har använt Wordle på vissa av sina egna texter och kommit fram till att de säkert kunde slipas om en del. Det viktiga är möjligheten till självutvärdering! Man kan bli sin egen kritiker om karaktären bara räcker till!

Vi ska ta ett neutralt exempel. Analyserade Aristoteles ”Fysik” i engelskspråkig version. Den fanns på webben i ASCII-form.

Skärmavbild 2015-03-04 kl. 08.02.59

Som fysiker har jag inte väldigt mycket till övers för verket. Aristoteles var en vis man, men empiriker var han inte. Han gjorde fysik med ”soffmetoden”. Han satt eller låg och tänkte ut hurdan världen måste fungera. Det gick inte så bra. (Många människor idag har inte nått längre än A). Aristoteles fysik handlar som synes till stora delar om rörelse, tid, förändring, men också djupt filosofiska begrepp som oändligheten. Bilden ovan ger bloggaren en viss lust att bekanta sig med texten en gång till. (Plöjde igenom i ungdomen, ivrigt skakandes på huvudet!).

Ovan nämnda fungerar säkert bra för en del modersmåls- och språklärare. Har bloggaren som fysiker någon möjlighet att tillämpa Wordle? Säkert! Det finns en möjlighet att få fram en frekvenslista:

Skärmavbild 2015-03-04 kl. 08.11.26

Om tiden räcker till ska jag med mina elever behandla Zipfs lag – en härlig historia på gränsen mellan statistik och lingvistik. En analys av frekvenserna över orden i en längre textsnutt, lär följa ett matematiskt samband (se länken), som är relativt oberoende av tematik eller tom. språk.

Fascinerande! Säg sedan att vi hade roligare förr vid våra skrivpulpeter!