Studentexamen förnyas. Många förändringar kommer att genomföras. Småningom ska hela studentprovet klaras av med dator. Nu har SE-nämnden kommit med ett modellprov för år 2016, då matematiken ska delas in i två delar. Alla svaren skrivs då ännu ner på papper. Uppgifterna i delen A ska fixas utan räknare. Tabeller får användas. Provtiden beräknas vara maximalt 3 h. Delen B är avsedd att klaras av med moderna hjälpmedel.

Det skulle vara mycket intressant att se hur gemene man klarar  uppgifterna. De visas i slutet av inlägget (A-delen, lång matematik), utan att lösas. Ta dig gärna en titt på dem. Kanske någonting att dona med i stället för dagens sudoku?

Bloggaren gillar utvecklingen. Det ska sägas klart och tydligt! Visst ska våra unga klara av att resonera och beräkna utan räknare och datorer. Ett steg i rätt riktning!

Men…

Vad avses med tekniska hjälpmedel och nymodigheter inom matematikundervisningen.

En kort historisk återblick kan vara på sin plats. Vi måste börja någonstans. Vi väljer romarna. De romerska ”siffrorna” var ur vår synvinkel svåra att arbeta med. Enkelt addition och subtraktion med mindre tal var möjlig, men multiplikation och division var ett elände.

Vad gjorde man? Jo, man hittade på hjälpmedel. Tabeller. Kulramar av typ abacus, Kanske annat. Betydde det här att man ”fuskade”. Hade det inte varit bättre för intelligensutveckling att räkna ”i huvudet”? Hm.

En verkligt stor innovation på sin tid var bruket av de (indisk)arabiska siffror vi använder idag. De kom rätt så sent in i bilden. I Europa anses Fibonacci – Leonardo från Pisa (ca 1170 -1250) vara den som tog dem i bruk.

Dessa siffror var mycket mera än bara kråkfötter på skrivunderlaget. Med dem kom algoritmer (metoder) för bland annat multiplikation och division. Bloggaren talar om t.ex. ”divisionshyllan” många av oss äldre svettats med i skolan. Det var inte en banal uppgift att lära sig räkna, men det var MÖJLIGT! För var och en som fick chansen. En avsevärd förbättring alltså. Ändå räckte det länge, några hundratal år faktiskt, innan innovationen nådde fram till Norden. Varför det?

Jo se nymodigheter kan ju inte vara bra! Så tror i alla fall bloggaren. Undrar för mig själv om inte motvilja spelade en stor roll när våra siffrors segertåg bromsades.

De nya siffrorna var alltså ett tekniskt hjälpmedel! De möjliggjorde ett mycket effektivare sätt att jobba än de antika systemen! Idag uppfattar vi dem som en självklarhet.

Huvudräkning är säkert bra att kunna, men problemet är att samhället kräver mera av oss. Vi klarar oss inte med att uppskatta om räkningen i mjölkbutiken stämmer.

I praktiken är papper och penna ett annat tekniskt hjälpmedel!! Försök bara räkna uppgifterna nedan ”i huvudet”! Förr i tiden var papper och penna antagligen lyxföremål. Dyra och svåra att komma åt. I skolan kunde man möjligen skriva i sand eller på griffeltavlor. Dög inte det då? Nja. Tänk bara på möjligheten att lagra sina anteckningar!

Vi lever i en ständig utveckling. Nya metoder och grunkor dyker upp, vare sig vi vill det eller inte. I stället för att hanka emot, borde strategin vara att utnyttja till buds stående möjligheter – och det på ett vettigt sätt.

Studentexamensnämnden kommer denna gång med ett hyggligt förslag. Studenterna ska klara sina prov med olika typer av hjälpmedel, först papper och penna, sedan med modern teknik. Prima!

Här är alltså uppgifterna. Tillåtna hjälpmedel: Papper, penna, (antagligen också radergummi – det här är ju inte filosofi (bloggaren behagar skämta)), tabellverk.

Skärmavbild 2015-02-26 kl. 08.31.15

Skärmavbild 2015-02-26 kl. 08.33.43

Skärmavbild 2015-02-26 kl. 08.34.21

Skärmavbild 2015-02-26 kl. 08.35.14

 

 

B-delen med lösningar hittar man småningom här (under bearbetning).