Theory of Everything. Det vat filmen. En av de bättre faktiskt.

Filmen handlar ju om fysikikonen Stephen Hawking. Till en liten del om fysiken och till en större del om ett liv i kamp mot en vacklande hälsa och ibland knepiga familjerelationer. Som fysiker har jag förstås en viss bakgrundskunskap. Filmen klarade av en fältfysikers kritiska blick, ävenom det finns detaljer i SH:s liv, jag gärna hade sett dramatiseras en aning mera.

Nå, allt ryms inte med förstås.

Jag tror att de flesta av oss är bekanta med Stephen Hawkings ”röst”. Han diagnostiserades i ungdomen med en sjukdom med namnet amyotrofisk lateralskleros, ALS, i USA känd som Lou Gehrig’s disease. Sjukdomen förstör nervceller som styr kroppens muskler, som i sin tur förtvinar. Man förlamas och dör. Vanligen i andningsförlamning. Hjärnans intelektuella kapacitet påverkas inte sägs det. Man förlorar bara, som en av skådisläkarna i filmen sade, förmågan att kommunicera vad man tänker. Rösten! Den förmedlas av en talsyntetisator. Vet inte om Sh de senaste åren kunnat använda den heller.

SH gavs en prognos med en förväntad livslängd på ca 2 år. Han har nu ca 50 år senare passerat 70 års ålder. På vägen har han bl.a. blivit Lucasian Professor i Cambridge, en tjänst som innehades av Isaac Newton en gång i tiden.

Man läser så mycket negativ kritik om allt möjligt. Bloggaren är antagligen för okultiverad för att inse att det ena eller det andra inte är tillräckligt fint. Gillade filmen jag såg. Rekommenderar!!