Bloggaren har deltagit i SIC-seminariet i yrkeshögskolan Arcada. Det var som vanligt ett välspenderat veckoslut. Hyggliga föreläsningar. Bland annat vår nordiska astronaut Krister Fuglesang, berättade om sina äventyr i rymden.

Vill här ta upp en av workshopparna. Tre herrar (Mats Braskén, Markus Norrby och Jonas Walax) från Resurscentrum för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan, tog upp hur man kan utnyttja mobiltelefonernas givare för att göra mätningar i laboratoriet. Vissa möjligheter har bloggaren noterat tidigare, men flera nya saker kom upp. Fascinerande!

Vilka givare har då en telefon? Mikrofon förstås. Oftast också accelerometrar och gyroskop. Kompass är vanlig. Kamera också. Med mikrofonen kan bullernivåer och frekvensspektrum fås fram. Accelerometern kan användas i bussar, hissar och annat som rör på sig. Gyroskopet kan visa lutningsvinklar och vridningar. Kompassen kan utnyttjas för att registrera magnetfält i olika riktningar. Magnetisk deklination och inklinationen är nu lättare att förklara för fysikmagistern. Kameran kan registrera belysning, mäta vinklar och tom. uppskatta joniserande bakgrundsstrålning!

Det behövs appar för många av dessa saker, men många av dem hittar man för olika fabrikat av telefoner. Ofta gratis dessutom. Bara att köra.

Förutom direkta mätsituationer, finns det flera appar och webbadresser med förträfflig information. Om elementarpartiklar t.ex. Härligt för en fysiklärare. Skäl att kolla kvaliteten lite, men om den är bra, kan man gott rekommendera!

Vi använder alla våra elektroniska apparater på olika sätt. I skolan är tumregeln att magistern kommenderar bort dem, genast de syns till. Idag måste vi säkert bredda arbetsmöjligheterna. Att förbigå den smaskiga teknik studenterna har i sina telefoner, är synd och skam. Använt med förstånd förstås.

Bloggaren har tidigare förvånat sig över sin egen generations attityder och fördomar. Ett par av de värsta är tekniknonchalans och oviljan att lära sig nytt. Det finns t.ex. många som i öppna bloggen i Facebook för mycket privata konversationer, som den var någon sorts epostfunktion. Ännu värre är de som anser att kunskap är ett statiskt vetande. Som vägrar att kolla fakta för att det ses som ett tecken på intellektuell svaghet.

Det har alltid funnits stora skillnader mellan lärarens och elevens världsbilder och färdigheter. Idealet är antagligen att mötas någonstans på mitten! Men si det gäller i båda riktningarna. Nu till jobbet!