I det här inlägget vill bloggaren kommentera en elevgrupp. Gör ogärna det, speciellt om gruppen presterar svagt. Men den här gruppen presterar verkligen bra. Därför kör vi på.

Bloggaren har provvecka på gång. Den närmar sig sitt slut. Som fysiker är man van att förutsätta matematikkunskaper hos de unga – en sak som gör att de inte är så många. Matematik är en stötesten för en hel del unga, tyvärr. Nu har bloggaren observerat en sak till. Också smarta och driftiga elever drar sig för att ta steget fullt ut och verkligen använda matematik!

Studenterna behärskar algebra, vektorer, trigonometri och vissa andra delar av matematiken på ett hyggligt sätt, men sedan kommer en gräns. Derivering och integrering. Matematisk analys alltså.

I matematikkurserna har man deriverat rätt så tuffa funktioner. Bloggaren tänkte plocka in ett exempel i ”rotationsmekaniken”.

29-01-2015 Skärmbild001

Problemet är följande: En balk fästs vid en vägg, så att den kan vridas kring punkten A. Balken stöds alltså av vajern på bilden. Beräkna x så att vajern belastas minimalt. Både vajern och balken har längden 1.

 

Visar inte lösningen här. Den springande punkten är att inte en enda elev valde att tackla problemet (man får välja mellan ett antal uppgifter). I stället besvarades betydligt svårare saker!

Vad betyder det? Ser ingen annan tolkning än att man uppfattar matematiken som ett ”isolerat fenomen”, någonting som de vise hittat på för att sysselsätta studenter med. Det får mig att tänka på skolastiska övningar vid medeltidens skolor, där man rabblade på med Bibeln och kyrkliga auktoriteter som källor. Utan att se världen utanför!

Nej sjutton! Nu när mycket förnyas inom skolvälden, måste vi få de unga att tillämpa sina kunskaper. Inom språkundervisningen har mycket skett, har bloggaren för sig. Inte bara grammatik, utan aktivt utnyttjande av språket, undervisning om främmande kulturer osv. Samma borde fås till stånd inom matematiken.

Vems är ansvaret? Matematiklärarnas? Säkert! Men också andras. Bloggaren tänker som fysiker i högre grad försöka plocka in den matematik de unga lärt sig. Parallellt med kurserna där inlärningen i matematik sker, om så bara är möjligt. Hoppas på stöd från kolleger!

Intressant värld vi lever i!