Nu är snart 3 av årets 5 perioder undanstökade i Brändö gymnasium. Årets nybörjare ska skriva en del av sin studentexamen i digital form. Och vi övar oss!

I många ämnen är regeln byod – bring your own device. Studenterna förväntas alltså ha teknik i väskan. Gärna en bärbar dator eller en pekplatta.

Inom fysikundervisningen jobbar vi till stor del på klassiskt sätt. Vi ställer upp problem som löses, men studenterna surfar också fram saker och ting. Bloggaren föredrar ändå att man använder tekniken i huvudsak hemma, där arbetsrapporter och problemlösningar petas ihop. Fungerar det? Bloggaren har hela detta år godkänt cellulosavarinten – svar på papper.

I början av året satt det trögt. Men nu löper det fint. Ca 10’% av studenterna ser ut att undvika teknik. Det är inte en kostnadsfråga. Det är bloggaren övertygad om. Tekniken är inte oöverkomligt dyr. På lång sikt kan den komma att bli billigare än traditionella läromedel. Redan nu undviker bloggaren en lärobok i fysikens grundkurs, vilket betalar en fjärdedel av en läsplatta!

En regel jag har som lärare är att aldrig kommentera en aktiv student eller grupp när det gäller resultat, personligheter eller annat. Inte heller fd-studenter med namns nämnande. Därför vill jag inte påstå att de teknikfrälsta klara sig bättre eller tvärtom. Här kommenterar jag bara graden av teknikanvändning. Den är på ökande!

Har i tidigare blogginlägg nämnt diverse teknikrelaterade problem. Ett är det faktum att förhandskunskaperna är skrala. Dagens unga är inte alls så bevandrade i it som beslutsfatterna i sina mjuka kontorsstolar tror! Kunskaperna varierar enormt. Många måste träna in sig öva på denna värld. Så är det! Bara att acceptera och knoga på, men det skulle vara bra med lite förståelse från beslutsfattarna.

Ett annat problem är det här med matematisk/naturvetenskaplig text. Vi måste kunna skriva formler, rita grafer, överhuvudtaget producera mycket mera än bara text. De flesta av de verktyg vi har är långsamma och klumpiga. Det finns bra verktyg också, t.ex TInspire CAS i ”anteckningar”-inställning, men mången lärare och elev känner sig antagligen stressad av hur brokigt det ser ut på verktygsfronten just nu. Många mjukvaror finns, men det ser ut att vara svårt att ta dem i bruk och framför allt, använda dem effektivt!

I stort sett är bloggaren optimist. Mina erfarenheter i år har fått mig att bli det. Men problem återstår onekligen. Vi får lov att kämpa på.