Bloggaren är i praktiken nästan tvåspråkig. Min finska är inte riktigt lika stark som svenskan. Men nästan. Engelskan fungerar också hyggligt. I det här landet kunde vi ha en naturlig tvåspråkighet. Om viljan bara fanns. Och vad skulle det tjäna till?

Om man läser den här artikeln, får man ett svar på frågan! Det ser ut som om tvåspråkighet skulle påverka oss mer än vi inser. Det sägs att två språk gör det lättare att lära sig ett tredje, men samtidigt ser tvåspråkighet överlag ut att ”förbättra” våra hjärnor.

Minns en föreläsning i Newcastle, vid British Science Festival år 2013. En belgisk lingvist, minns skam till sägas inte namnet, vid öppna högskolan i Bryssel, berättade om tvåspråkighet. Man hade låtit elever lösa matematikuppgifter. Samtidigt mättes deras hjärnaktivitet med modern teknik. Det visade sig att tvåspråkiga elever löste avancerade problem med betydligt mindre aktiveringen av hjärnbarken. De stressade mindre och åstadkom bra resultat. Forskaren menade att när man kopplar om mellan två språk, tänker man igenom problem ur två olika synvinklar. Automatisk repetition alltså. Dessutom klarade tvåspråkiga elever lättare av alternativa lösningar på problem. Man var van att ”koppla mellan” olika sätt att se!

Många fördelar alltså! Men…

I Finland gillar man inte svenskan. Jobbigt att lära sig och litet behov sägs det. Vi svenskspråkiga måste däremot i regel förkovra oss. Kanske gott så.

Problemet finns också därute. Filologen berättade att man i Storbritannien är hårt mot ”froggifieringen” – man vill inte att barnen lär sig franska. Motsvarande gäller i franskspråkiga länder. Man tycker att ”det egna” räcker till. Man inser inte det här med att två språk är mycket mera än bara att plugga glosor och grammatik. Dessutom är språkundervisningen idag helt annorlunda (och bättre anser bloggaren) än fordomsdags, åtminstone här hemma. Man kommunicerar, lär sig om det främmande landets kultur osv.

Här är en resurs vi inte alltid vill se värdet av. Det har sagts av många, men tyvärr förståtts av rätt så få!