Bloggaren har flyttat. Det här har fått skatteverket att aktivera sig. Man vill ju inte missa någonting intressant i pengaflödet. Helt ok. Jag betalar gärna mina skatter. Är ju inte grek utan samvetsgrann europé.

Men…

När skatterverket skickar post till en, skulle mängden text lätt kunna jämföras med ett par av Moseböckerna. Vad vill myndigheten? Säg det! Med extra god vilja hittar man ärendet i en fotnot någonstans. Grammatiken i meddelande skulle få en filolog, specialiserad på tyska språket, att slita sig i håret. Hittar man tips om hur saker och ting ska åtgärdas? Sällan!

Ur myndigheternas synvinkel är det här väl ok. Många medborgare drabbas av vanmakt och betalar utan knorr.

Det måste finnas ett bättre sätt upplägg. En klar rubrik skulle hjälpa. Likaså en inledning där det står vad verket vill. Sedan en klar åtgärdslista.

Som det nu ser ut, skulle knappast någon modersmålslärare låta skatteskribenten skriva en studentexamen!!

Kanske något för pensionerade lärare?? Man kunde ställa upp och hjälpa myndigheterna att formulera sig. Kanske mot en liten skattelättnad?? Bara en tanke!

Bloggaren har för sig att somliga politiker har noterat frågan. Ska kolla och göra detta till en personlig fråga, då jag besluter mig för vem som ska få min röst i nästa val.