Alla yrken har sina goda och sämre sidor. Så också lärarens. Nu ser bloggaren med förvåning på fötetag som planerar helt öppna skrivbordslandskap. Alla ska se alla. Man ska vara social och trevlig hela dagen. Det ska vara kommunikationsatmosfär, synergi och annat med new age – stuk.

Problemet för en typisk lärare är uttryckligen att man utanför klass inte har någonstans att söka sig undan för att få jobba i fred. Det finns ett lärarrum där tiotals personer umgås. Bloggaren har några gånger experimenterat en aning. Under ett par håltimmar har jag gått in för att arbeta koncentrerat. I medeltal avbryts jag var femte minut!! Det kan vara elever som söker en, kolleger som vill ha teknisk hjälp, råd om någonting eller bara vädra sina åsikter om eleverna, föräldrar, beslutsfattare eller världsläget. Ibland kan det gå så att ingen direkt vänder sig till en, men den allmänna ljudnivån motsvarar en mindre rockkoncert. Är fysiker. Har mätare! Det enda sättet att verkligen få någonting uträttat, är att gå hem och jobba där! På jobbet är man fritt byte om man kan ses av någon.

Vi har i princip sk. tysta arbetsutrymmen, men där packas n stycken kolleger på någon meters avstånd från varandra vid ultralångsamma datorer. Fungerar ofta, men väntetiden för att någon kommer springande utifrån med ärenden är vanligen de nämnda fem minuterna.

Man vänjer sig. Man blir en del av kulturen och väsnas själv. Men!

Vi människor är olika. Jag betvivlar starkt att alla verkligen trivs med agorakontor eller vad de nu ska kallas. Somliga behöver stänga dörren och hänga ut en lapp där det står att man är anträffbar om en timme eller så! Skulle starkt behöva den saken på det egna jobbet.

Nu är det här förstås fråga om en inövad arbetsplatskultur. Om ett företag från början går in för ett öppet kontorslandskap och ställer upp regler för hur det här ska fungera, samt sedan följer reglerna! – då kanske det fungerar? Men risken för övertramp är stor! I princip behövs deten högljudd skrävlare för att 25 människor ska blockeras i sitt jobb.

Tror på tysta bås vissa dagar!!