Bloggaren har som protestantisk agnostiker sällan för vana att citera påven i Rom. Nu ska här ske ett undantag. Franciskus har hållit ett tal till kurian och beskyllt Vatikanen för ”andlig Alzheimer” och ”existentiell schizofreni” med tanke på tung byråkrati och annat märkligt. Tar mig friheten att översätta vissa godbitar ur talet (källa Huffington Post) :

”Det är en sjukdom att ställa sig in hos dem som står över oss i hopp om att vinna välvilja. Den som gör så, gör sig skyldig till karriärtänkande och opportunism. Man ärar människor i stället för Gud.”

”Vi ser (andlig Alzheimer) i människor som har glömt kontakten med Gud… i dem som bygger murar omkring sig och förslavas av de idoler de konstruerat med egna händer.”

”När vi saknar professionalism, driver vi långsamt nedåt mot medelmåttligheten.”

”Det är en sjukdom hos fega människor att inte våga tala öppet utan i stället förtala sina medmänniskor i det fördolda.”

”En kuria utan självkritik och vilja att förbättra sig själv, är ett sjukt organ.”

Tuffa ord! Säkert befogade sådana. Skulle kanske inte skada om somliga av våra teologer ibland skulle yttra och tänka  motsvarande och verkligen stå bakom sina ord! Men energin går väl åt att bekymra sig över människors sexualitet, feltolkningar av gamla testamentet och annat ”viktigt”. Sedan förundrar man sig över skarorna som vänder kyrkan ryggen!