Julen närmar sig. Nuförtiden är det mindre dramatiskt än förr. Under ca 30 års tid, samlades alla släktingar hos bloggaren och äkta hälften. Alla kom med sina förväntningar och krav. Dessa var vanligen olika och alla hade förstås ”rätt åsikt”. Konflikter och gräl! Minns hur jularna fick en att känna sig mörk till sinnes flera dagar på förhand. Många av dessa släktingar har gått ur tiden. Nu har firandet förflyttats till dottern och hennes familj. Det är riktigt skönt! Vi försöker dessutom vara snälla gäster! Vill inte förstöra för någon. Det ska vara slut med sådant om vi får bestämma.  Här är ett exempel på att en del saker blir bättre med tiden!

Det finns det som upprepades från år till år. Med snudd på en viss komik. Till julpyntandet hör en julkrubba. En av släktingarna hade för vana att plocka bort Jesusbarnet och placera sin kamera på hans plats. Där låg sedan kameran och begabbades av kreaturen samt tillbads av herdar och vise män. När julafton var även, var de bara att söka reda på Jesus och placera honom på rätt plats igen. Till och med en gammal agnostiker undrade över respektlösheten i det hela.

Ja ja.

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/423/21925301/files/2014/12/img_0401.jpg