”Att lära utan att tänka är värdelöst, att tänka utan att lära är farligt”.

Så ska den kinesiska filosofen ha sagt. Detta enligt FB men också andra källor. Ofta läser man citat med ett småleende och går vidare, men den här gången stannade bloggaren upp för att reflektera en aning. Över vad då? Jo, vår syn på vetenskapen!

Bloggaren är EU-medborgare. Inom EU kan saker skötas bra eller illa. Organisationen söker sin form och utvecklas. Bloggaren tror på sitt Europa och försöker ha tålamod när det går lite snett. Som nu.

Den nya bossen Jean Claude Juncker har gett sparken åt EUs vetenskapliga rådgivare Anne Glover, som är en skotsk professor i molekylär biologi. Nu känner bloggaren förstås inte alla detaljer i dansen, men enligt de artiklar och notiser jag läst, har Greenpeace lobbat mot Glover. Hon har vägrat fördomsfritt stöda organisationens GMO-politik. På svenska, genmanipulationspolitik. Glover har sagt att många av de påståenden man kommer med om GMO saknar vetenskapligt stöd. Hon borde veta med tanke på professurens titel!!

Har en vetenskapsperson alltid rätt? Garanterat inte! Däremot har själva vetenskapen alltid en större kredibilitet än organisationer med politiskt agenda.

Vi människor ska vara kritiska. Alltid! Mot företag som i vinningssyfte har vilda idéer. Mot politiker med planer på att kontrollera det egna folket eller länder utanför de egna gränserna. Mot andliga ledare som sitter där med den enda sanningen. Men också mot organisationer som tycker starkt i någon fråga. Det här är en knepig balans. Kanske är tankarna välgrundade i många frågor, men det betyder inte att de alltid är det!

Vetenskapen ska vara objektiv. Den ska leda till riktig kunskap om vår värld. Den ska inte styras av politik, religion, fixa idéer, jag tycker-mentalitet eller annat i den stilen. Vetenskapen har ibland problem, men den är seg. Förr eller senare vinner den terräng.

Det borde man inse också inom EUs ledning.