I mitt senaste blogginlägg, gjorde jag tydligen en liten felbedömning. Antalet människor som skriver ut sig ut kyrkan dessa dagar är stort. Igår, 28/11/2014, skrev 2612 personer ut sig och med en här farten kan 50 000 – 60 000 personer hinna med knepet bara detta år! Felbedömningen?

Jag tänkte mig att de som nu skriver ut sig, måste vara de som blev glada över nyheten om riksdagens omröstning. Man bestämde sig ju för att förbereda en lag om könsneutralt äktenskap. Statistiken visar ändå att det är huvudsakligen konservativa personer som skriver ut sig nu. De som är missnöjda med beslutet och inte gillar ärkebiskop Kari Mäkinens utspel i frågan. Ärkebiskopen försöker göra sitt bästa för att komma samhällsopinionen till mötes och kanske reformera kyrkans inställning till det ena och det andra. Hur man än vänder sig är ju någon missnöjd!

Senaste år gjorde jag en uppskattning om när medlemsprocenten i den evangelisk-lutherska kyrkan ska underskrida 50 % av befolkningen. Uppdaterade nu analysen att gälla även detta års (förmodade data), väl medveten som att den är en häftig extrapolation. Vad som helst kan hända på vägen, men trenden tyder på ca år 2040! Vad händer sedan? Om man ser till den del av befolkningen, som röstar i församlingsval, jämnar trenden kanske ut dig vid 10 – 20%?? Speciellt om kyrkan förlorar ”diverse monopol”, som t.ex. begravningsprocessen, vilken kan vara lite knepig om man inte hör till en församling, har bloggaren förstått. Förändringar i vigselrutinerna diskuteras ju redan.

 

29-11-2014 Skärmbild001

 

 

Nu undrar jag egentligen bara om hur man ser på detta i det svenskspråkiga Borgå stift? Har biskopen Björn Vikström någon kommentar? Hufvudstadbladet har åtminstone inte publicerat något om saken. Inte andra media heller. Skulle vara intressant att veta!