Traditionsvetaren bloggaren är gift med viftade med blaskorna i morse. Titta! Stockman skyltar med svarta reklamer. Man försöker tydligen lansera begreppet Black Friday i Finland. Bloggaren läste förstås slarvigt och trodde att sällsynt många människor gått ur tiden!

Vad är nu BF för något. Kanske vi borde börja med att kalla dagen Svarta fredagen? Enligt Wikipedia är det fråga om fredagen efter Thanksgiving i USA. Fenomenet startade i Philadelphia på 60-talet. Man observerade att medborgarna började julshoppa och vända kassaflödet från minus (rött) till plus (svart).

Ska fenomenet fastna här hemma? Kanske. Bloggaren låter sig inte stressas. Shoppa lär folk göra så vi så en här tiden på året. Kommer fredagen finns väl risken att man försöker införa Thanksgiving också, men det är nog i så fall ganska så sökt! Så amerikansk är jag inte.

Det händer annat fredagen 28/11/14 också. I Riksdagen röstar man om en jämlik och könsneutral äktenskapslag. Bloggaren följer med och noterar. Som liberal tänkare i dessa frågor, hoppas jag verkligen att man röstar för och flyttar upp landet ett pinnhål på civilisationsskalan.

I den allmänna debatten, kan man observera en hätskhet som förvånar. Speciellt diverse religiösa kretsar, anklagar ”liberalerna” för aggressivitet och elakhet. Kanske hittar man exempel på det, men nu måste vi minnas att detta bokstavligen är en kamp för mänskliga rättigheter. Mot den bakgrunden kan bloggaren förstå att man inom en del minoriteter, känner vanmakt och desperation bubbla upp på ytan.

Egentligen är det väldigt enkelt. Har du en religiös övertygelse av ett eller annat slag, lev då enligt den övertygelsen. Men! Kräv inte att resten av världen ska tvingas följa dina normer och se allting ur din synvinkel.

I debatten finns en intressant grupp människor till. De som motsätter sig godkännandet av lagen UTAN religiösa/etiska argument. Hur i all världen resonerar man då? Vill man bara gå åt alla som inte råkar passa in i den personliga passformen? Om man resonerar så här mot HBT-medborgare, hur ska man inte resonera mot språkliga minoriteter, människor födda utanför lilla Finlands gränser, personer med en ”icke-finsk” religiös övertygelse….

Många frågetecken finns. Nu återstår att se hu pass svart fredagen blir! Bloggaren hoppas på lite ljus i höstmörkret!