Bloggaren såg en videosnutt på FB som möjligen visade folkbildningen i USA. Man frågade personer på gator och torg om de kunde tänka sig äta genmanipulerad mat. Svaret var vanligen ett blankt nej. Sedan frågade man vad GMO betydde. Svaret är Genetiskt Modifierad Organism, översatt till svenska. Vad G stod för visste nästan alla. M och modifikation var också något så när bekant. O? Nästan inga svar. Också i övrigt svävade man kraftigt på målet då man ombads förklara vad GMO i praktiken innebar.

Bloggaren tvivlar lite på dylika inlägg. Behovet av underhållningsvärde gör att man kanske filtrerar bort förståndigare svarare? Sedan har man kungligt roligt åt knäppgökarna som blir kvar.

Här hemma stöter man i alla fall på motsvarande nu och då. Minns föräldern (inte till en av mina elever) som vid ett möte kungjorde att man i familjen var veganer, eftersom man inte ville ha gener i sin mat!

Äter bloggaren genmanipulerad mat? Är inte biolog eller biokemist, men mitt lilla fysikerförstånd säger mig att det inte går att svara blankt nej. Är inte t.ex. de markens grödor vi skördar en följd av innovativ odling och korsningsförsök genom årtusenden? Är inte det genmanipulation?

Nu förstår jag givetvis att det man reagerar på är storföretag som i snabb takt försöker flytta genetisk kod mellan organismer, för att uppnå säljbara resultat. Och där kan det slå fel. Den här typen av forskning borde möjligen rent juridiskt underställas krav liknande de som gäller när nya mediciner utvecklas och testas? Men att helt fördömma den är inte heller smart!

Det är hur det nu är, men det som skrämmer, är starka åsikter baserade på nästan obefintlig kunskap. Sådant kan bli direkt farligt. Se bara vad vaccinationsmotståndarna lyckats ställa till med. Sjukdomar som mässling och kikhosta är inte längre ”utrotade”,

Vad ska vi göra för att förbättra läget? Ja åtminstone INTE minska antalet obligatoriska gymnasiekurser i biologi eller andra naturvetenskaper! Snarare tvärtom! Gymnasietimfördelningen har mängder av kurser i historia, religion(!) och samhällslära, men naturvetenskaperna ser tydligen beslutsfattarna ner på. Märkligt. Kanske borde de minska sitt intag av GMO-mat??