Om något år ska studentexamen skrivas digitalt. Nyckelordet i gymnasierna nu är alltså: ”Öva”! Så även i Brändö gymnasium och Norsen, som fungerar i samma skolhus pga renoveringar.

Igår på morgonen var det trådlösa nätverket ur spel. Lärarna var rasande. Mången planerad lektion var förstörd. Bloggaren, som ibland bestämmer sig för att vara en handlingens man, ringde helpdesken och rapporterade felet. Där skyllde man ifrån sig och hänvisade till datastödpersonen. Sent om sider kom han och gjorde någonting. Ingenting hände med nätet. Idag visade det sig att helpdesken inte tagit undertecknad på allvar.

Man ansåg att jag, som fysiker med snart 40 års eftarenhet, inte förstod vad ett trådlöst nätverk är. Det tog datastödet 2 dygn att inse att hela skolan är mörk. Först nu forskade man slött i saken. Det visade sig att någon reperarat någonting någonstans och antagligen kapat en kabel! Man sade sig kanske åtgärda, men om det räcker ett dygn eller 6 månader, det ville man inte sia om.

Just nu roterar ett antal tankar och planer i bloggarens skalle. För det första är jag glad över flytten till Esbo, så att mina surt förvärvade skattepengar inte direkt betalar datastödets löner. För det andra! Skulle dylikt kunna ske vid större industrier, sjukhus, politikers tjänsterum…? Vilken signal ger vi de unga då skolor behandlas på det här sättet? Är det här den respekt och den högaktning vi vill förmedla?

För det tredje gällande det här med att bli tagen på allvar.

Tydligen var jag den enda som ringde och meddelade. I kollegiet ansåg vi att det säkert räcker. Vid nästa lärarmöte tänker jag ta upp detta. Om nätet krånglar igen, gjorde vi upp en turlista och ringer heldesken med 3 minuters intervall. Vi är 60 lärare. Vill vi ha riktigt roligt, ber vi våra 700 elever hjälpa till. Det ni!