I morse rann bägaren över. Bloggaren är fysiker och ville förstås läsa nyheterna om årets nobelpris i fysik. I Hufvudstadbladet hittar man en liten notis, raka vägen från Reuters eller liknande. I konkurrenten Helsingin Sanomat utreds situationen betydligt djupare. Äkta hälften klagade för någon vecka sedan på motsvarande obalans då den nya svenska regeringen presenterades. Djupanalys i HS, veckotidningsupplägg i Husis.

Kultursidan är också intressant. Man slår upp enorma rubriker över nya finlandssvenska publikationer OM den som skrivit är anställd vid Hbl eller har nära kontakter med bladet. Utomstående ägnas måttligt intresse.

Ibland får man intrycket att kvalitet ersätts av volym. Någon medmänniskas hälsotillstånd presenteras på en enorm areal, där stora bilder ersätter potentiellt intressant text.

Jag kunde nämna mera, men försöker ta det lugnt.

En stor drös journalister har avskedats eftersom pengarna inte räcker till. Man lovade att kvaliteten inte skulle påverkas. Hm! Bättre har den knappast blivit. Hbl kostar! Mycket! Det jag kan läsa i bladet är trots det inte väsentligt bättre än det jag kan läsa i Gratistidningen Metro. Skrämmande!

Nu ska man ju inte gnälla om man inte kommer med någonting konstruktivt. Man kan åtminstone försöka!

Bloggaren ställer sig lite frågande till om det verkligen ska vara värt att trycka nyheter på papper. De intressantaste uppdateringarna på det mesta, hittar jag vi elektroniska tjänster. Den som argumenterar för att man måste prassla med en papperstidning, kan väl skriva ut den. Man kunde konstruera speciella ”tidningsprintrar” för dem som känner för traditionella tidningar. Kanske kunde man till och med skippa tabloidformatet och skriva ut HS i det gamla mastodontformatet. Billigare för bladen. Slut på jamet bland alla konservativa! Det här skulle absolut spara fyrk och resurser. Både monetära och miljöbundna. Dessutom kunde man betala för det man läser, åtminstone i viss mån. Bloggaren har t.ex. ett mycket svalt intresse för idrottsnyheter. Skulle skippa idrottsbilagan med sina samlade bortförklaringar. Betalar gärna för andra kategorier.

Ovan nämnda är ändå detaljer! Det viktiga är INNEHÅLLET. Och här brister det. Har mycket allvarligt övervägt om det är värt att betala för Hbl!

Är arg åtminstone denna dag. Sedan ser vi! Har hittills tyckt att man ”borde ha” en Hblprenumeration. Kanske är det inte så självklart!