Bloggaren har dragit en workshop vid Palmenia i Helsingfors universitet. Temat var ”Hur kan jag lösa och dokumenterar matematikuppgifter digitalt i framtidens studentexamen?”. Matematiken kommer som sista läroämne att ryckas med i reformerna år 2019, detta enligt planerna.

Vad går det ut på? Jo studenterna får uppgifter att bearbeta precis som förr, men lösningarna skrivs inte ner på papper, utan lämnas i som filer i digital form. Det finns en drös missförstånd här. Det kan t.ex. knappast vara ”förbjudet” att ha penna och papper med sig. Mera om det i ett annat blogginlägg.

Hur gick det att arbeta med lärarna i Palmenia? Det gick hyggligt. I stället för en ren föreläsning, blev det till stora delar ett diskussionstillfälle, där tankar, idéer, farhågor och annat vädrades. Tekniken diskuterades med insikten om att mycket ännu kan ändras innan det smäller.

Bloggaren gick hem på gott humör! Jag är stolt över min yrkeskår. I publiken satt lärare i olika åldrar och från olika kommuner. Det som förenar oss, är att vi vill göra vårt arbete på ett vettigt sätt. Jag fick den bilden att de närvarande kollegerna är beredda att satsa på att lära sig tänka i nya banor – detta för elevernas väl. Inspirerande!

Det här för mig över till rubrikens tema. Måste vi kunna lösa en ekvation av andra graden? Bloggaren måste kunna det! Jag kan lösa bl.a. följande typer av problem om jag har den förmågan:

– kartläggning av en fotbolls bana efter avspark

– hur långt en Benji-hoppare faller om jag har tillgång till data om gummisnoddens egenskaper

– djupet på ett gruvhål om jag släpper ner en sten och mäter hur länge plasket låter vänta på sig

osv. Listan kan förlängas hur långt som helst! Andra människor då? Jag har någon gång i lärarrummen vid kaffebordet frågat vem som kan lösa ekvationen x² + 2x -14 = 0 (eller liknande). Matematikerna, fysikerna och kemisterna nickar, medan resten artigt småler! Och vi är akademiker. Så här är det! Det som matematikerna anser vara en hörnsten i vår allmänbildning, har de allra flesta av oss saligen glömt bort.

Det finns en tråkigare sida. Det har hänt att vuxna bekanta berättat sig hata siffror och matematiska resonemang överlag. Detta på grund av traumatiska upplevelser under skoltiden. Lärare har kallat dem idioter och mullhuvuden, förklarat att matematik är logiskt tänkande och därför inte kan förstås av flickor + annat horribelt. Jag har svårt att tro att de kolleger som satt i Palmenias utrymmen fungerar så. Jag fick den bilden att de brydde sig om sina elever på riktigt! Jag hoppas att den moderna läraren fungerar vettigare än forna tiders klassdiktatorer. (Alla var inte sådana – bloggaren har till största delen haft utmärkta lärare själv). men faktum kvarstår. Matematik är ett ämne som väcker rädslor, irritation och starka känslor bland många människor.

Bloggaren har ofta funderat varför. Jag tror att ett av de största problemen är överdrivna ”skalövningar”. Ska man lära sig spela piano måste man klinka på. Ska man lära sig matematik, måste man ställa upp värdetabeller och rita bilder, pillra med bokstavsuttryck osv. Sant! Men! Det kan slå över! Det kan gå så att det mekaniska slår ut det inspirerande. Och goda framgångar KRÄVER inspiration. Man måste våga hoppa ut från boet och flyga som den unga fågeln gör! Man måste i skolan få se att matematiken FUNGERAR. Den kan utnyttjas utanför klassrummet. När man klarar av ett problem, ska det kännas ungefär som när man klarat av en trestjärnig sudokuruta! Man ska känna ett sting av stolthet!

Teknik kan få detta att lyckas. Man kan balansera mellan skalövningar och tillämpningar på ett nytt sätt. Vi ska givetvis inte slopa allt gammalt, men möjligen lite banta ner det för att få in lite inspiration.

Nu har vi alltså en chans! Den nya studentexamen och de nya tekniska möjligheterna kan ge oss tillfällen att närma oss matematiken och naturvetenskaperna från flera olika håll. Visst ska vi klara av att lösa ekvationer av olika gradtal, men vi borde inse varför! Om inte är vi som don Quijote som attackerar väderkvarnar! Bloggaren ser både risker och ljusa sidor i utvecklingen. Nu gäller det att anpassa sig så att resultatet blir bra! Spännande tider!