Kanske en märklig fråga? Man borde möjligen börja med att definiera termen andlighet! Men vi kör i alla fall.

För något år sedan hittades en länge eftersökt partikel, Higgs boson, i CERN. Partikeln existens och egenskaper ligger i det fördolda för stora delar av mänskligheten, men bloggaren ska spekulera en aning. Den som vill kan sedan forska vidare på egen hand.

Vi människor har i flera olika omgångar försökt ställa upp bevis för Guds existens. Försöken har förhärligats av en del och förkastats och till och med föraktats av andra.

I den moderna naturvetenskapen har vi ett begrepp med namnet antropiska principen. Den finns i ett antal formuleringar, men på det stora hela går den ut att naturkonstanter som ljusets hastighet och konstanter som bestämmer styrkan av gravitation och elektromagnetism, är finjusterade med en oerhörd precision. Skulle de avvika ens en aning från nuvarande värden, skulle vi inte vara här och fundera på dessa saker. Det finns de som upplever ett gudsbevis här. Någon har justerat naturen för att möjliggöra oss. Det måste vara Gud.

Inom fysiken söker man mönster i naturen och ställer upp modeller enligt dem. Vi har bland annat det som kallas standardmodellen. Inom den undersöker man materians grundkaraktär, kartlägger elementarpartiklar och det tidiga universum… Man söker struktur, ordning och reda. Det finns någonting som kunde kallas en motpol till allt detta. Sk. multiversum (i motsats till universum). Sådana kan vara av flera olika typer, men de ger möjligheter till andra ”områden” där naturkonstanterna har andra värden. Områden där vi inte kan leva. Vår lilla värld, ja vårt lilla universum, i denna oändliga helhet är en liten insulär del av ett oändligt och ytterst kaotiskt kosmos.

Higgs-bosonens massa skulle göra det möjligt att avgöra vilket av fallen som är det sannolika. Om Higgs har en massa på ca 115 GeV skulle Standardmodellen vara sannolik. En massa på ca 140 GeV skulle få oss att luta mot Multiversummodellen.

Det lilla bloggaren läst och följt med, tyder på att många fysiker ogillar multiversummodellen. Om den gäller, skulle det inte vara säkert att det finns ytterligare partiklar och strukturer att hitta därute. Bara ett stort kaos. En liten tanke som bloggaren tänkt, är att ett multiversum skjuter behovet av en skapare eller åtminstone en ”övervakare” bort i oändligheten. Vi är bara en slump i det enorma kaoset.

En äkta vetenskapare borde inte bry sig, utan bara undersöka och kartlägga. Men! Tydligen spelar valet av världsbild en roll i alla fall. Kopplar vi ihop dessa tankar med ett behov av en skapare? Är också rationella tänkare en liten aning irrationella i denna fråga?

Vilken massa hade Higgs boson, när man hittade den?? Ca 126 GeV! Emellan de två tidigare angivna värdena alltså. Ingendera kan uteslutas. Filosoferandet kan alltså fortsätta. Bloggaren gillar detta!!