Det sägs att ungdomen läser på tok för lite, vilket bland annat bidrar till ett torftigt språk. Ofta skyller man på modern teknik. Ungdomarna bara spelar och ser på filmer heter det. Stötte på en intressant artikel i The Atlantic (via Zite-applikationen på paddan). Enligt den får nya filmer de unga att läsa boken bakom filmen och tvärtom se filmen om de läst boken!

Där ser man. Det är inte alltid så lätt att tänka ut ett mönster bakom det man ser här i världen. Att bara skylla på någonting man kanske inte riktigt gillar, är långt ifrån en vetenskaplig metod. Det var på det sättet Aristoteles hämmade moderna naturvetenskapers utveckling i närmare 2000 år. Han trodde sig kunna tycka fram naturens lagar. Det behövdes en viss Galileo för att få ordning på torpet.

Tydligen är Aristoteles sätt att resonera långt ifrån utrotat. Det finns mängder av ”tyckare” därute!

Artikelns rön tyder på att det finns okartlagda möjligheter att öka ungdomens läslust! Må vi försöka förstå dem bättre!