Man har läst att vårt land är ett av de minst korrumperade i världen. Fint om så är fallet. Ändå undrar man ibland. I dagens tidning läser man om en oförklarlig höjning på en miljon euro i skolornas databudget. Detta i Esbo. Man betalar mera utan att få flera datorer, vilket påstås ligga bakom höjningen.

Bloggaren har ofta undrat! Någon måste ju bara veta vart pengarna tar vägen i fall som dessa. Är det så att vi här i landet är så skickliga på att täcka våra spår, att vi inte avslöjas? Är skolvärlden ett så diffust moment i budgeten att man där kan fiffla?

I Helsingfors finns det också märkligheter. Vi ska tydligen gynna företag som Microsoft och IBM. Vem har bestämt det? I en värld där gratisprogram står tillgängliga och fungerar bra. I en värld där eleverna i allt högre grad börjar använda egen utrustning i skolan. Om en lärare vill skaffa utrustning, är bara vissa leverantörer godkända – och inte i billigaste ändan!

Bloggaren varken kan eller vill beskylla någon, men ett ögonbryn höjer jag nog. Följer med intresse med utvecklingen i Esbo. Kanske borde också andra budgeter och beslut granskas i detalj?