Sådär! Nu kan man alltså utbilda sig till klasslärare i Helsingfors. Det på svenska alltså. Finskspråkig utbildning har vi ju redan förstås. Men!

Man bör ha 5 års fältpraktik för att bli antagen. Det kravet ställer tydligen Åbo akademi. Nya ivriga potentiella lärare står alltså utanför. Fortfarande!

Åa sitter alltså kvar med sin makt över oss här nere i söder. Lite trist. Visst finns det ju alternativ. Man kan t.ex. utbilda sig på finska. Det kunde man göra också då bloggaren själv jobbade på med sin ämneslärarutbildning – i Vasa!

Då var det arrangerat så, att man var tvungen att avlägga någon sorts språkprov vid pedagogiska fakulteten för att få kompetens på svenska. Minns hur någon av föreläsarna, namnet har försvunnit ur medvetandet, skrockade att de proven görs så svåra, att sydlänningarna inte ska klara av dem! Hm!

Bloggaren har skrivit om detta tidigare och måste för tydlighetens skull igen påpeka, att mina åsikter inte beror på någon sorts Österbotten-noja. Det är inte landskapet jag ställer mig tvivlande till. Det är utbildningsarrangemangen! Vi måste kämpa på och få en riktig lärarutbildning i Helsingfors. En permanent och fullständig sådan! Bara då har vi en möjlighet att klara av den lokala lärarbristen. Jag talar med mina elever nu och då minsann. Jag vet att intresse för yrket finns, men att man ofta hellre väljer någon utbildning i bekanta trakter. Så är det bara!!