Nu har vi gått in för BYOD (Bring your own device – på svenska kanske HDEM hämta din egen mackapär) i gymnasieskolan. Varje nyinskriven elev ska ha tillgång till en bärbar dator eller motsvarande. Någon vecka har förlöpt. Ser man det nya? Inte ännu, men bloggaren ser det komma. Vi lärare planerar en infostöt om vilka programvaror som ska användas, många av dem gratisvaror.

Problem finns förstås. Utbildas lärarna t.ex.? Personligen klagar jag inte. Har haft tillfälle att delta i avlönad utbildning. God sådan! Känner mig redo för nya utmaningar. Men! Utbildningen är frivillig. Deltar tillräckligt många? Är den tillgänglig överallt i landet?

I Brändö gymnasium är läget hyggligt. Lejonparten av lärarna har deltagit eller deltar just nu i utbildningsvågen. Det är inspirerande att se skolan äntligen utvecklas i samma riktning som resten av samhället.

Andra problem? Den tekniska utrustningen och motsvarande användarkultur i skolorna hankar efter. Dataförvaltningen har inte en aning om vad som gäller. Ska det bli resultat, måste lärarna satsa privat! Det har bloggaren gjort i decennier redan. BYOD har jag sysslat med länge. De mjukvaror eleverna behöver i studentexamen om 2,5 år finns inte i dataförvaltnigens medvetande. Det är trist att våra tjänstemän motverkar utvecklingen på detta sätt.

Så har vi den VIKTIGA frågan om digitala läromedel. Också här borde våra tjänstemän inse vad som krävs. Bokförlagen ser inte ut att klara av kurvorna. Man måste lägga om utgivningsprocessen radikalt och det snabbt. Då behövs kanske hjälp utifrån. Det förstår bloggaren. I gårdagens nyheter kritiserades den klassiska läroboken för att ha åldrade värderingar i t.ex. historia, där Afrika presenterades på ett ”kolonialistiskt” sätt (enligt en kollegas uttalande). Det är många andra böcker som är föråldrade!

Digitala läromedel ÄR en utmaning, men den måste knäckas på något vis. Detta om Finland ska framstå som en vettig skolnation i framtiden också. Förlagen har dessutom ett och annat att vinna på saken. Inga trycknings- eller distributionskostander t.ex. Det bör gå att skapa läromedel som kan korrigeras, förnyas och omarbetas årligen, för att sedan öppnas och studeras på ett antal olika plattformer – bärbara datorer och läsplattor. Läromedlen kan kanske vara interaktiva, men det är inte ett absolut krav. Jag föreslår inte att dessa läromedel ska vara gratisvaror, men licensavgifterna måste gå att göra lägre än nuvaranade enhetspris för böcker. Dessutom skulle de ofta vansinnigt tunga skolväskorna bli lättare.

Intressanta tider!!