Det här argumentet är berättigat och förtjänar att besvaras med respekt. Vi ska ändå syna det i sömmarna en aning.

Datorer av diverse slag har funnits på marknaden några tiotal år nu. När jag började mitt jobb i Brändö gymnasium, skymtade tekniken vid horisonten. En dag kommer den in i skolan, sade man. Då dök förstås rättviseargumentet upp. Tänk om man inte har råd! Hamnar inte fattiga elever i en ojämlik ställning då?

Jag har två motargument.

Det första är att man idag helt enkelt har teknik där hemma. Under de senaste ca 10 åren, har jag utnyttjat datorer i jobbet och frågat om någon saknar tillgång till teknik inom hemmets väggar? Inte en enda har svarat ja!! av de hundratals elever jag varje år jobbar med (och alla är inte rika!!)! Datorn är tydligen idag en del av hushållet i stil med spisen eller kylskåpet. Hur den sedan används är en annan historia! Oberoende av familjens ekonomi, ser det ut som om tekniken anses vara nödvändig.

Mitt andra argument gäller uttryckligen hur tekniken används. I många familjer används den kanske mest för personlig underhållning. Man spelar och hoppar omkring i sociala media. Kanske lyssnar man på musik och ser på filmer. Det gör bloggaren också! Men det finns mera. Bloggaren har hört politiker och beslutsfattare säga att ungdomen är så slängd i det där med datorer, att någon skolning inte behövs! Det är helt enkelt inte sant! Kunskapsnivån varierar enormt. Det finns elever som kan allt man lär ut (och som kan ge goda råd när man själv kör i väggen), men också en stor del, som inte vet hur man lagrar en fil eller flyttar den till minnesstickan.

Det är HÄR skolan ska spela en rättviseroll. Det är VI som ska försöka anpassa de unga till samhället och lära dem använda tekniken till något de kan ha nytta av ute på arbetsmarknaden! I många familjer sköts den biten hemma. Om föräldrarna har en akademisk/kulturell bakgrund eller bara i övrigt är intresserade, brukar detta smitta av sig på de unga. Man lär sig använda teknik mångsidigt. Men det gäller långt ifrån alla. Då ska skolan göra sitt för att bygga broar över de värsta ravinerna! Det finns dagar då jag anser det vara med snutt på tjänstefel att inte göra det!

Grundskolan ska inte kosta. Däremot gör gymnasiet det! Utbildning är en ekonomisk satsning. Tekniken har använts i skolan tidigare, men nu kommer den på allvar. Den kostar, men om saker sköts rätt, kan den också erbjuda inbesparingar. Jag har själv funderat på att slopa tryckt lärobok i grundkursen i fysik! Man kan skrapa ihop annat material därute – om man så vill. (Man ska INTE som lärare förutsättas att göra det dock!). Om en elev verkligen har tillräckligt stora ekonomiska problem, brukar samhället komma till hjälp. Så borde det vara också i det här fallet. Kommunerna kunde satsa en viss summa på anskaffning av teknik som kan lånas eller till billigt pris hyras ut till den som behöver det. Samhället tenderar på längre sikt att vinna på ungdomars intresse för utbildning!

Vi brukar se begränsningar i allt möjligt. Man kunde kanske i stället se möjligheter. Om den här slipstenen dras rätt, kan det hända att den fattiga elevens barn har större möjligheter till sin egen utbildning när det blir dags!