Årets nybörjare i gymnasieskolan kommer att skriva en delvis elektronisk studentexamen. Våren 2016 ska det sätta igång. Det talas om att språk och geografi, samt snart andra realämnen ska tas med i systemet. Resten följer sedan något/några år senare.

Planerna är att förse eleverna med en minnessticka där frågor och material finns. Ingen webbförbindelse tillåts åtminstone i detta skede. Minnesstickan blockerar datorns operativsystem.

Det finns många intressanta detaljer att fundera på här, men vi avgränsar. Vad lönar det sig att skaffa om man nu inleder gymnasiestudier? Bloggaren har en definitiv åsikt. Skaffa en hygglig laptop!

En iPad eller motsvarande kan vara trevligt att ha, men i det dagliga jobbet behövs i detta skede en dator med USB-portar, ett vettigt tangentbord osv.

Blir inte detta dyrt? Säkert. Men gymnasiet har varit dyrt tidigare också. Böcker och annat kostar massor. Om viljan finns i förlag och lärarrum, kan vi kanske ersätta dessa dyra böcker med elektroniska läromedel. De kan också kosta, men möjligheten till inbesparingar måste finnas. Dessutom har man i många hem dyrbar hemelektronik redan. Om någon verkligen inte har råd, måste samhället kanske tänka ut någon möjlighet. Utbildning kostar!

Ska allting sedan ske ”på datorn”? Bloggaren har alltid uppfattat frågan som löjlig. Någonting teknikmotståndarna bjäbbar om i sin brist på intelligenta argument. Det är klart att vi ska använda papper och penna. Som fysiker måsta jag t.ex. kludda en hel del, då jag försöker beräkna någonting. Antar att samma gäller i många ämnen. Men när man har sitt resultat, ska rapportering ske. Tidigare talade man om renskrivning! I verkliga världen lämnas ingenting väsentligt in i pappersform. Det är för den världen vi skolar våra unga. Vi måste lära dem skriva slutsteget på dator.

Bloggaren tänker inte vara hysterisk. Nya arbetsmöjligheter innebär nya utmaningar. För hela skolsamfundet! Rektor, lärare, elever, föräldrar,personal… Det hör till. Det gör livet spännande. Dessutom har alla gymnasier samma problem! Utgången visar kanske mest på vilka gymnasier som är flexibla och anpassningsbara.

Intressanta tider!