Inspirerad av artikeln bakom mitt förra inlägg, har jag de senaste dygnen funderat mycket på det här med allmänbildning i dagens skola + annat i samma stil. Visst har vi höga poäng i PISA-test och annat här i landet, men det finns uppenbart saker som inte fungerar. Det påstås t.ex. att vi brister i sociala talanger. Vi är bra på innovationer, men dåliga på att sälja vårt kunnande och våra idéer. Har några vilda idéer. Ska med risk för att komma ihop mig med någon filosofera lite, sådär passligt före skolstarten.

I dagens gymnasieskola här i Finland lär sig eleverna en massa saker, men frågan är om det man lär sig verkligen är allmänbildande. En person med allmänbildning borde förstås kunna en del, men kanske framför allt koppla ihop kunskapsområden, se helheter och kunna utnyttja kunskapen till praktiska saker.

Då bloggaren minns sin egen skolgång, förefaller språken ha utvecklats mest. På den gamla ”goda” tiden sysslade vi med grammatik en lejonpart av tiden och främst uttrycka oss i skrift. I dag försöker man få eleverna att uttrycka sig på främmande språk, ta del av olika länders kultur osv. Verkar absolut vara ett steg i rätt riktning. Dessutom utnyttjar mången språklärare på ett föredömligt sätt den teknik som står till buds. Här finns att ta efter!

Andra ämnen? Nåja! Det varierar.

Matematiken sysselsätter ofta mina tankar. Ämnet är särskilt impopulärt bland många vuxna, vilket ofta märks under mina lektioner i fysik. Mången förälder har förklarat att de aldrig behövt matematik efter skolan. Det är inte särskilt smart att pracka sina egna tillkortakommanden på barnen. Det är väl glädjande om de blir smartare än man själv? Eller…

Det är kanske här skon klämmer. Vem är smart?

Dagens gymnasiematematik indelas i lång och kort, vardera med ett digert antal obligatoriska kurser. Redan indelningen kan innebära en stigmatisering. Har otaliga gånger stött på elever som beklagar ”att deras huvud inte räcker till”. De har varit tvungna att gå över från lång till kort matematik. Hur skulle det vara att inte indela eleverna alls, men i stället erbjuda ett antal olika kurser. För att klara av gymnasiestudierna kunde man vara tvungen att klara av ett visst antal av dem, men sedan kunde valet till stor del stå fritt. Den som vet att teknologi, medicin eller naturvetenskap hägrar vid horisonten, kunde välja mycket funktionsanalys, framtida statsvetare och ekonomer kunde välja mera statistik och sannolikhetslära osv. Möjligen kunde man piffa upp intressefaktorn på det sättet. Framför allt skulle den erbarmliga stigmatiseringen (som få lärare säkert aktivt gör sig skyldiga till) motverkas? Jag protesterar mot att den långa matematiken har karaktär av ”intelligent matematik”. Många ”korta” matematiker klarar t.ex. mina kurser i fysik alldeles utmärkt. Intelligensen är mera mångskiftande än man kunde ha för sig.

Gränsen mellan humaniora och naturvetenskap borde överträdas oftare. Allmän idéhistoria kunde vara intressant. Hur påverkas vi av nya riktningar inom teknik, konst, musik, politik, religion … Jag vet att mången humanist säger att den här typen av undervisning finns redan nu. kanske det, men som fysiker borde jag i så fall ha observerat att mitt eget ämne + teknik skulle ha berörts!! Vidare vyer!

Större allmän valfrihet! Nämnde delvis detta redan, men saken kan gott understrykas. I gymnasiet har vi en obligatorisk kurs i fysik och kemi, medan antalet obligatoriska kurser i historia är 4 och religion 3. Jag har ibland tagit upp detta och då fått som svar att jag måste förstå att dessa ämnen är viktiga! Absolut! Men fyra gånger viktigare än en naturvetenskaplig allmänbildning? I dagens värld? Mera jämlikhet tack!

Ett påstående bloggaren ofta har stött på är att gymnastik och idrott inte hör hemma i gymnasieskolan. Är kraftigt av avvikande åsikt! Eleverna sitter och tar emot teori stora delar av dagen. De mår bra av att röra på sig. Som lärare sitter jag inte mycket under dagen. När jag någon gång tvingas göra det under diverse kurser t.ex. slås jag av hur tungt det är att sitta en hel dag! Fram för idrotten!

Det finns mycket bloggaren kunde nämna. Här var några förslag. Inte skrivna för att såra eller förolämpa, men nog för att kanske väcka en viss eftertanke…