Bloggaren har behandlat temat förr, men nu kommer stöd utifrån. Lari Malmberg har skrivit ett veckoslutsbidrag i den stora tidningen. Det är mera sällan en icke-naturvetare noterar problemet. Vilket problem?

Vi människor är uppdelade i två läger. Man kunde kalla oss humanister och naturvetare. Muren mellan lägren är ofta hög. Malmberg berättar i artikeln (skriven på finska förstås) att han som journalist samtalat med kultfysikern Syksy Räsänen vid Helsingfors universitet. Räsänen berättade att kvantmekaniken under förra seklet innebar en verklig revolution. En väldigt stor del av vår teknologi bygger idag på de forskningsresultat man då kom fram till. Ändå vet ytterst få medborgare om saken!

Jag har någon gång försökt berätta om dessa saker för vuxna medmänniskor (min verksamhet i klassrummet är en helt annan femma). Standardreaktioner är tomma blickar, bortskämmande av det man inte begriper eller naiva kommentarer som ”ja den tekniken hade vi allt klarat oss utan”. Jaha. Tekniken innebär inte bara mobiltelefoner och pekplattor. Den omfattar också, för att nämna ett exempel, medicinska metoder som räddar massor av liv. Skulle vi leva på den nivå vi gjorde i början av 1900-talet, skulle vi bokstavligen ”inte leva” i den utsträckning vi gör. Influensaepidemier, spädbarnsdödlighet och annat skulle reducera vårt antal radikalt. Diabetiker skulle stryka med i unga år, allergiska människor antagligen lika så. Man kunde nämna flera exempel.

Ändå vet vi mycket lite om detta. Varför det! Saken har antagligen en kulturell bakgrund. I skolans historiaundervisning tar man upp politiska händelseförlopp, krig och regenter. Har inte stött på hur naturvetenskaper och teknik påverkar oss i läroböckerna! Vinklingen i detta läroämne avspeglar uppfattningar ute i samhället. Naturvetenskap är till för nördarna.

Tråkigt! Vi kunde gott vara lite mera vidsynta! För att citera en av sloganerna ute på webben: Var snäll mot nörden. Det är hen som kanske anställer dig i morgon!