På fb rör sig för närvarande ett Vimeo-klipp, där emeritusprofessor Aatos Lahtinen talar om matematikens i dagens värld. Tyvärr är språket finska, om någon läsare har problem med den saken.

Det finns mycket att tänka på i klippet. Ska fokusera på en sak. Professor Lahtinen berättar att många människor påstår att de aldrig använt sig av matematik efter avslutad skolgång. Han kontrar med att de visst har gjort det, men inte aktivt varit medvetna om saken. Matematiken framställs som en dold del av mången medborgares allmänbildning. I sitt föredrag beskriver professor Lahtinen matematikens karaktär som anspråkslös. Den finns överallt och är en integrerad del av vår allmänbildning.

Bloggaren har många gånger råkat ut för det som kunde kallas ett matematikkomplex. ”Jag har alltid varit dålig på det där!”, ”Jag har aldrig löst en ekvation utom i skolan!”, ”Matematiken är något jag verkligen hatar” osv. Fenomenet är på tok för vanligt för att bara viftas bort!

Många av oss som jobbar med ett visst pensum matematik i vardagen (bloggaren gör det som fysiker), tenderar att såras av dessa påståenden. Vi uppfattar dem ofta som plumpa och oartiga, vilket det i viss mån är! Man kommer undan med att smutskasta matematiken. Det kan till och med fås att framstå som kultiverat och snofsigt. Bloggaren påstår att all okunskap är lika beklaglig. Ingenting att skryta med.

Ändå måste det ligga någonting bakom denna allmänna matematikfientlighet.

Baserat på egna erfarenheter, tror jag att saken kan ha sin grund i det, att matematiken säkert är anspråkslös, medan utövaren inte nödvändigtvis är det! Åtminstone tidigare var det så! I skolvärlden bevakar vi revir, precis som på andra håll i samhället. Matematiken har traditionellt givit stora möjligheter till briljerande. Matematikern kan lätt kränga på sig en virtuell Merlinkappa och spela magiker och mystiker till lust och leda!

När jag svalt förtreten över attackerna mot mitt verktyg, matematik, i mitt arbete, har det hänt att jag försökt tränga djupare. Frågat folk varför de känner som de gör. Nästan varje gång visar det sig att man har negativa minnen av sina matematiklärare (+ en del lärare i tillämpad matematik, som t.ex. fysik). Motviljan grundar sig i att man behandlats föraktfullt. ”Du duger inte till någonting”, ”du kan högst bli städerska”, ”jävla mullhuvud”, ”din enda bildning är snorbildning”, ”sabla idiot”. Alla dessa och ett antal liknande citat, kopplade till matematiklärare, till är bokstavligen vad bloggaren fått höra minnena kretsa kring.

Kanske är läget bättre idag?? Skulle vara intressant att kartlägga. Uppfattas jag själv på det här sättet? Stora undervisningsgrupper och stressig tidshantering gör att humöret ibland rinner över. När man blir förbannad, kan det slinka vissa ogenomtänkta kommentarer ur en! Ingen är perfekt.

Det kan finnas annat bakom matematikkomplexet. I mitt fysiklaboratorium har jag flera gånger stött på förvåning över att matematik kan användas också inom fysiken!! ”Duger mattan till någonting praktiskt?”. Låter som en överdrift, men så är det. Matematiken uppfattas av en del unga som en sluten helhet – någonting man sysslar med i klassrummet, men absolut inte utanför!

Vad göra?

Bloggaren har några tankar. Har ju i praktiken dragit en och annan matematikkurs i mitt liv.

 

Vi måste framställa matematiken som en praktisk del av vår värld. Kanske lite mera tillämpningar och problemlösning. Hur tillämpas matematiken i biologi, samhällslära och annat? Fysiken och kemin gör sitt på området, men det kunde vidgas.

Vi måste avmystifiera matematiken och inte framställa den som en verksamhet för den intelligentaste 10-procenten av eleverna.

Vi bör kanske bli en del av matematikens anspråkslöshet. Merlinfasoner hör hemma i fantasy-genren.

Vi borde möjligen öka graden av frivilligt val av matematikkurser. Större möjligheter till val av praktiska kurser (statistik och sannolikhetslära t.ex.). Frivillighet kan väl planerat ge större motivation.

Vi måste kanske bli bättre på att verkligen utnyttja den teknik som står till buds idag! Den ger möjligheter, men kan också slå fel om den utnyttjas kritiklöst och med små kunskaper! Ett stort vitt område på kartan är på uppsegling här!

 

Bloggaren råkar höra till den grupp människor, som verkligen känner till matematikens nödvändighet och enorma möjligheter. Vi kunde vara flera.