När konflikter blossar upp, har vi ofta för vana att välja sida. Bloggaren har ibland undrat vilken processen bakom valet är. Varför ställer vi oss bakom den ena eller den andra?

I dagens tidningar Hbl och HS kunde man läsa om våra ställningstaganden då det gäller striderna mellan Israel och palestinierna. Traditionellt lär man här i landet tagit ställning för Israel, vilket nu tycks vara på väg att ändras.

Bloggaren tycker att det är för jäkligt att Israel utsätts för attacker. Men responsen är inte ok den heller!! Att kallt driva folk från hus och hem, beskjuta mål som sjukhus och skolor osv. Det minsta man kunde kalla det är överdrivet nödvärn.

Varför har vi haft en tendens att se allting ur det Israeliska perspektivet? Kan närheten i tid till andra världskrigets monstrositeter vara en orsak? Finns det religiösa kopplingar? Bloggaren har observerat att en del teologer predikar för Israel tämligen kritiklöst! Guds utvalda folk …?

Konflikten i Mellanöstern får en ofta på dystert humör. Man skulle önska sig besinning och allmänt förstånd. Samtidigt anser sig bloggaren inte tvärsäkert kunna välja sida. Det gjorde jag kanske tidigare, men inte idag!