Västvärlden sägs bestå av demokratiska samhällen och många länder i väst uppfyller säkert villkoren för demokrati. Samtidigt finns det märkliga uppfattningar om vad demokrati är. För en del av oss är det demokrati att få vår vilja igenom. Så är det ju inte. Vid demokratiska val och processer avgörs saken till det allmännas bästa. Många får sedan finna sig i att den egna åsikten inte beaktas. Det viktiga är att det finns demokratiska processer.

Det sker många obehagliga saker ute i världen nu. Flygplansnedskjutningen i Ukraina och stridigheterna mellan israeler och palestinier må nämnas som exempel. Skulle en större grad av fungerande demokrati motverka sådana katastrofer. Bloggaren vet inte, men hoppas det. Tror att det är mycket viktigt att värna oss om den demokrati vi har. I stort och smått.

En av orsakerna bakom flytten till Esbo var utan tvivel det andliga klimatet i Petrus församling i norra Helsingfors. Här i Esbo går det bra att vara medlem i en svensk församling. Problemen i Petrus är kanske idag för oss mera avlägsna än de var för några månader sedan, men församlingen är fortfarande en del av den evangelisk-lutherska kyrkan och därför i någon mån ett ärende för alla som inte skrivit ut sig!

Bloggarens tankar och minnen tändes på nytt av en insändare i Kyrkpressen, skriven av en anonym person med uppenbara kunskaper om vad som försiggår. Hittar inte insändaren på nätet. Bifogar ett fotografi taget med mobiltelefon. Kan vara läsvärt!

Man planerar välja nästa kyrkoherde via indirekt val. Församlingsrådet ska alltså välja, i stället för församlingsmedlemmarna. Detta är INTE demokrati! Det finns många potentiella liberala röstare i församlingen. Nu tystas de ned! Här ser vi hur demokratin här hemma trampas på så att en liten grupp ska få styra och ställa.

Sådant känns alltid oroväckande. ”JAG ska bestämma! MIN tolkning är den rätta!”. Det är inte demokrati!

BPetr