Det har snöat någon dag före midsommar! I södra Finland! Inte i Lappland!

På gator och torg och framför allt i bussar och tåg, hör man folkliga uppfattningar om ditt och datt. Just nu anser mången glad amatör i Finland att det här med global uppvärmning är helt åt skogen. Det är ju kallt i Nylands län! Dom där meteorologerna vet ingenting! ”Jag” ser sanningen med egna ögon. Detta i allmänhetens medvetande.

Meteorologernas arbete måste vissa kalla och regniga dagar vara otacksamt! Det är uppenbart att allmänheten inte kan skilja på väder (ett lokalt kortsiktigt fenomen) och klimat (som förändras långsamt och i stor skala). Att göra en väderprognos är en oerhört komplicerad uppgift. Det vet bloggaren som fysiker. Kan inte annat än känna sympati med kollegerna som sysslar med detta. Dessutom: Vädret här och nu pekar inte direkt på eventuella långsamma klimatförändringar. Har vi sådana då? Alldeles säkert. Klimatet har ändrats fram och tillbaka under jordens geologiska historia. Detta långt före människans vandring på planetens yta. Påverkar vi människor klimatet?

Bloggaren föredrar att inte komma med en direkt åsikt. Säkert i någon mån, men… Den internationella klimatpanelen IPCC har beskyllts för att syssla med politik mera än vetenskap. Tar alltså deras utsagor med en nypa salt. Har dessutom i det jag själv läst, kunnat konstatera att det finns väldigt många och invecklade faktorer som påverkar klimatet. Den av oss producerade koldioxiden är bara en liten del av detta.

Borde vi alltså gå på som vanligt? Bränna kol och naturgas? Använda uran i kärnkraftverk?

Nja! Jag ser ett annat problem här! Resurserna är inte oändliga! Bränslet tar slut! Hur är det med alternativen vindkraft, solenergi, vattenkraft och annat ”grönt”? Problemet är att de inte vill täcka behovet!

Just nu har vi nåtts av nyheten om att fusionskraftverk i liten skala producerat mera energi än man matat in. I en radioutsändning uppskattade en av projektledarna att man kunde bygga ut detta till en fungerande energikälla på ca 15 år OM det finns politisk vilja. Låter bra! Kör på bara! Vi har säkert alternativ om vi bara satsar på dem.

Bloggaren ser en risk i klimatdebatten just nu. Allmänheten vet inte riktigt vad som håller på att hända! Också experterna är osäkra inför den oerhört invecklade analysen av dagsläget. Det som skulle behövas nu är praktisk kunskap i dessa frågor i stället för en massa tyckande. Demokrati ger oss rätten att påverka i stora delar av världen, men den ska också ge oss rätten att utbilda oss, få kunskap via en god nyhetsförmedling osv. Vid eventuella röstningar, borde vi veta vad vi röstar på!

Fram för folkbildning!

Trevlig Midsommar bara! Sådan den nu kommer att vara ur vädersynvinkel!