I mitt senaste blogginlägg, retade jag upp mig på FSL (Finlands Svenska Lärarförbund) och då speciellt förbundets inställning till lärarutbildningen i Vasa. Som väntat har jag fått mothugg. En del vänner i Österbotten anser att jag gör ”ring-3-politik” av denna fråga. Jag vill inte syssla med knutpatriotism, men eftersom diskussionen vänder sig i den riktningen, måste jag som fysiker använda de verktyg som står till mitt professionella förfogande, de kvantitativa!

Se på följande statistik (källa Statistikcentralen):

Bef

En överslagsräkning visar att det i den del av landet som kallas södra Finland bor ca 2,5 miljoner invånare. I Österbotten ligger vi under en miljon. Läser vi in trenderna, ser det ut som om södra Finland växer och Österbotten avtar. Samtidigt har vi lärarbrist i söder och utbildningen lokaliserad i riktning norrut!

Den svenskspråkiga andelen av befolkningen kan inte direkt avläsas, men den frågan är knepig i sig när det gäller val av skola.  Vi har en ansenlig del tvåspråkiga elever i Hforsregionen. Vi har också finskspråkiga som vill syssla med ett aktivt studium av landets andra inhemska!

Så vi så är behovet STORT i landets södra delar. Jag tar inte ställning till mysighetsfaktorn i landets olika delar (lär inte finnas så stora skillnader i praktiken). Jag ser till var behoven finns! Det måste jag göra som lärare!