Nu har Finlands Svenska Lärarförbund en ny ordförande. Christer Holmlund, som är ped mag, tar över klubban efter Dan Johansson. Facket gör ett viktigt arbete och får min respekt för det, men det finns sen sak jag inte riktigt kan förstå. Varför tar facket ställning för lärarutbildningen i Vasa under Åbo Akademis kontroll? Varför ratas en parallellutbildning i Helsingfors? Södra Finland har problem med lärarbrist. CH motiverar sitt ställningstagande  för Vasa med att lärarna som utbildas är så pass få att en splittring av gruppen skulle vara olönsam. Jaha!

Bloggaren tror att den springande punkten nämns i intervjun med Christer Holmlund.  Det kommer i en bisats. CH säger ”jag antar att vi nu talar om klasslärarna”! NEJ! Vi talar om lärare över lag! Klasslärarutbildningen är bara en del av problemet. Som ämneslärare i fysik, ser jag saken ur ett helt annat perspektiv. Alla finlandssvenska eller tvåspråkiga studenter trängs inte i Åbo akademis korridorer. Mången av oss studerar i andra högskolor och Helsingfors universitet (med mycket hög internationell kvalitetsranking) utgör en betydande del av den gruppen. Vi studerar under flera års tid, för att sedan bli tvungna att åka upp till Vasa under ett år. Ofta med nybildad familj i fonden! Det är TUFFT! Jag vet! Har gjort det! Funderade allvarligt på alternativ då. Som fysiker hade jag minsann kunnat välja andra yrken än lärarens. Min känsla för just den branschen avgjorde saken. Jag åkte till Vasa och upplevde den minst produktiva perioden under mitt studieliv!

En pedagogisk/didaktisk slutkläm i Helsingfors hade gjort beslutet om att verkligen bli lärare mycket lättare att göra!!!

Klasslärarna då? Jag har hört flera driftiga elever nämna att den utbildningen inte blir av för dem. Studier i Vasa är för tufft! Det finns intressanta lokala alternativ.

Tvåspråkiga lösningar inom skolvärlden är nu på tapeten. Jag kunde ha klarat av den pedagogiska biten av studierna på finska här södra Finland. Jag vet att många studenter idag väljer det alternativet! Kanske inte så dumt egentligen! Men då måste man väl tycka som Alexander Stubb! Bort med det rent finlandssvenska! Fram med tvåspråkiga lösningar!

Jag vill inte måla fan på väggen. Faktum är ändå att jag håller på att tröttna. Vet dessutom att det finns flera av oss ämneslärare som ÄR missnöjda med fackets inställning i den här frågan. Kanske kan vi inte riktigt anse oss vara representerade av ett organ, där klasslärarna dominerar i den mån de gör i FSL. Kanske skulle det vara på tiden att göra någonting. En splittring av förbundet i två delar är kanske en utopi. Att skriva ut sig och i stället låta sig representeras av OAJ (det finskspråkiga förbundet) skulle kanske vara mera realistiskt!

Vi får se!