Så var det dags för gymnasierankinglistorna igen. Trots all den kritik dessa listor får över sig, vill bloggaren visa sitt enkla sammandrag av situationen.

Själva listan kan man studera här.

Den lista som valts för analysen. är Yle-versionen (Yleisradio). Listan baserar sig enbart på slutresultatet i de fyra obligatoriska ämnena. Valet kan kritiseras. Alla ämnen kunde beaktas. Likaså eventuella ändringar i prestationsnivå under gymnasietiden. En sådan analys blir ändå något knepig. Därför denna enkla analys.

Brändö gymnasium är på 30 plats bland de sammanlagt ca 450 gymnasierna. Bland de svenskspråkiga gymnasierna är vi på plats 5 av knappt 40. Trots att vi i år presterat sämre än i fjol, kan resultatet alltså anses vara mycket gott! Gratulerar därför samtliga av våra abiturienter!!!

Det sägs att vi svenskspråkiga rider på våra språkkunskaper. Kanske det. Men det behöver vi väl INTE skämmas över? Medeltalen per elev i samtliga gymnasier är 17,48, medan den för de svenskspråkiga skolorna är 18,32. Brändöresultatet är 19,61. Inte illa alltså.

Vad kan man i övrigt läsa i listorna? Helsingfors är starkt med i spelet! Samma gäller andra storstadsskolor. Är det förvånande? Nja. De unga som bor nära högskolorna, kanske har en större motiveringsgrad i sina studier. I miljöer där småföretagsamhet inom t.ex. jord- och skogsbruket dominerar, kan man förvänta sig större intresse för den sektorn. Man ska kanske inte läsa in för mycket i detta!

I stället ska en annan detalj presenteras. Bloggaren intresserar sig för korrelationen mellan skolans elevantal och resultatet. Hur ser det ut? En linjärregression mellan antalet elever i skolan och skolans medelpoäng ser ut så här:

Gym14_1

Gym14_2

Korrelationskoefficienten på ca 0,30 visar en mycket svag koppling mellan variablerna. Det går alltså inte heller i år att påstå att större skolor presterar bättre (eller tvärtom). Sammanslagning av skolor kan alltså knappast försvaras med argumentet att man presterar bättre!