Det här är en fråga många av oss äldre har mycket starka åsikter om. Hur är det?

Världen ändras snabbt. Jag minns diskussioner med äldre släktingar om fototeknikens framtid. Påstod en gång i världen att den klassiska filmen som lagringsmedium, kommer att minska i betydelse. Aggressiva reaktioner! Så kommer det aldrig att gå!

Det kan säkert vara svårt att acceptera nya påfund. Problemet är att de kommer. Punkt. Om vi inte lever med dem, lever vi utanför mycket av det som händer och sker.

Det här gäller också skolvärlden. Vi har ett paradigmskifte på gång, det håller bloggaren gladeligen med om. I stället för att memorera text i en bok eller kompendium, kryddat med lärarens åsikter, för att sedan kopiera över vår ”kunskap” på papper, kan vi nu jobba med ett brett spektrum av möjligheter. Information finns på flera ställen än i boken och lärarens fantasi, samt dessutom i nya former.

Är det fråga om kunskap då vi lär oss utantill. Visst är det så! Det anser bloggaren absolut. Frågan är närmast vad och hur vi minns. Här tror jag inte att enbart föreläsningar är en effektiv väg till resultat. Det behövs annat. Fakta ska delvis nötas in, men sedan granskas, struktureras och användas. Då minns man bättre. Här kan en lärare spela en stor roll. Men det ställer krav.

Darwin skulle säkert med intresse följa med utvecklingen. Lärare i stället för galapagosfinkar!! Den som anpassar sig, klarar sig bra. Den som inte gör det hör till ett släkte som går mot utrotning.

Typexemplet på argumentering just nu, är att vi blivit korkade eftersom vi inte minns telefonnummer. Om jag ska ställa in mitt nya wifinätverk, uppskatta bromssträckan för min bil, besluta mig för att äta vitamintabletter i vintermörkret osv. är det knappast någon större nytta med att minnas moster Edits telefonnummer från 1965! Kan inte definiera termen intelligens, men är säker på att ett element av kunskapsfiltrering ingår.

I skolan måste vi ha läroplaner som stakar ut en sorts gränser för ett minimumpaket av kunskap och bildning. Men sedan kommer paradigmskiftet. I stället för att fokusera på vad vi ska lära oss, kan det i högre grad bli fråga om HUR vi lär oss. Då kanske vi lär oss en hel del utanför den direkta läroplanen!

Mycket av det jag själv lärde mig i skolan har för länge sedan försvunnit ur mitt aktiva minne och medvetande. Men annat finns kvar! Ja minns t.ex en del biologi. Läraren uppmanade oss till växelverkan. Vi frågade och funderade. Han svarade enligt vad man då visste. Gillade de lektionerna skarpt – och minns! De flesta föreläsningar i diverse ämnen, bara kom och gick.

Idag har många nya möjligheter till inlärning. Via teknik! Att bara som lärare kallt ta ställning mot dessa möjligheter, utan att ge dem en chans, är både dumt och ansvarslöst! Allting nytt fungerar inte, men vi måste prova oss fram. Alternativt acceptera att vår yrkesgrupp är utrotningshotad pga bristande anpassningsförmåga.