Finland är skatternas förlovade land. Vi beskattas för det ena och det andra. Bloggaren inser att skatter behövs för vår välfärds skull. Skattesmitare som inte tar sitt ansvar anser jag vara förargliga typer, som borde haffas och som straff mista en del av de förmåner vi vanliga knegare har rätt till.

Ibland slår systemet ändå över. Läste om ett förslag att den som bor naturskönt eller har en vacker utsikt från köksfönstret, borde ha en högre fastighetsskatt. O du milde! En massa frågor dyker genast upp. Vem kan objektivt avgöra om en utsikt är vacker?? Hur är det om skattebetalaren är mycket närsynt och inte kan njuta av utsikten? Borde den personer få någon sorts dispens? Kanske nästa steg är att stipulera regler om att den som ser dåligt, bara får flytta till lägenheter med utsikt över snabbköpets parkeringsplats! Så att man inte tvingas ta ställning till eventuell skattelättnad.

Föreslog för äkta hälften att vi som blivande pensionärer kunde ställa upp i samhällets tjänst och bli skatteinspektörer. Vi kunde hjälpa till med en ny skatt! Den kunde kallas samboskatten. Varje äkta par eller personer som registrerat bor tillsammans, kunde inspekteras och klassificeras. Om partners är stilig, skulle man betala en högre skatt! Bloggaren kunde inspektera damer och frugan herrar! Om någon nu anser att bloggarens fantasi löper för långt, bör påpekas att jag ironiserar. Men handen på hjärtat, skillnaden mellan samboskatten och utsiktsskatten är inte så stor!! Vi kunde klassificera allting i samma stil under rubriken janteskatten!!

Hoppas nu bara att inte någon övernitisk tjänsteman tar detta på allvar!