Svenska Yle rapporterar om en sjunkande popularitet för Helsingfors gymnasier. Just nu förvånar det inte. Vi lever i turbulenta tider. Norsen och Brändö evakueras pga. saneringar till andra fastigheter och Norsen samt Lönkan ska i praktiken slås ihop till ett gymnasium. Det här kan verka nog så skrämmande, antar bloggaren. Dessutom har Helsingforsskolorna höga trösklar, när det gäller betygsmedeltal. Skolorna i omgivningen, Helsinge, Kyrkslätt, IB i Esbo och framför allt Grankulla, går framåt.

I praktiken klara sig Brändö gymnasium, bloggarens arbetsplats, bra. Vi har inte förlorat många sökande, trots vår flytt! Gymnasiet Lärkan ser ut att vara den stora förloraren i statistiken. En minskning på 23 % kan man läsa i inlägget. Vad detta beror på, kan bloggaren inte uttala sig om.

Trender kommer och går, men idag sker verkligen ett och annat som kan bli en ödesfråga för våra skolor!

Pengaflödet stryps. Det kan inverka på kursutbud och valmöjligheter. Undervisningens karaktär kommer också att ändras. Studentexamen ska inom några år till stora delar avläggas digitalt. Eleverna förväntas använda bärbara datorer eller annan teknik i sitt dagliga arbete. Är lärarna redo för denna strukturändring?

En del är det, men…

Min kollega i biologi berättade att han fått en rapport från sin ämnesförening, där man på basis av en statistisk undersökning konstaterat att 64 % av studenterna i vårt land gått igenom skolan utan att ha jobbat med datorer!! Detta idag! 2014! Otroligt! Hur kan man vänta sig högskolefärdighet av dessa?

Bloggaren tror att skolornas framtid och popularitet till stor del beror på hur vi lyckas möta de tekniska utmaningarna de närmaste åren. Teknik ska inte bara tas i bruk. Man måste också få det hela att vara meningsfullt! Det sätter krav på lärarna. Det går inte längre att bara visa upp sina några decennium gamla betyg från högskolan. Vi har hamnat med i det allmänna läget att utbildning och fortbildning, pågår åtminstone arbetslivet ut!

Det är minsann inte en minut för sent!