Det här har nu diskuterats till lust och leda i media, men låt gå.

Problemet är alltså det att vi i södra Finland har svårt att hitta behöriga lärare, speciellt på klasslärarsidan. Det här kan hänga samman med att den svenskspråkiga utbildningen är förlagd till Vasa, som ligger drygt 400 km från huvudstadsregionen. I söder väljer man alltså annat. Det finns säkert flera orsaker, men den här kan vara viktig.

Bloggaren är inte klasslärare, utan ämneslärare i gymnasiet. Mina pedagogiska studier klarade jag av i slutet av studietiden och då uttryckligen vid Åbo akademi i Vasa. Visserligen för länge sedan, men ändå.

Finns det någonting nytt att komma med? Kanske det.

I Finland sägs det att de finlandssvenska studenterna presterar en aning sämre än de finskspråkiga i studentexamen, speciellt i naturvetenskaper. Orsakerna kan förstås vara många. Ska här fundera på saken ur ett ganska snävt perspektiv.

Det är lätt att få en studieplats i Vasa. Antalet finlandssvenska sökande är inte stort. På finskspråkiga sidan i övriga delar av landet är gallringen stenhård! Det här måste ha en viss inverkan! Saken nämns sällan i media, men bloggaren tror att den är viktig. Dessutom är det ytterst få av lärarstudenterna som vill specialisera sig på matematik och naturvetenskap. Dessa är bokstavligen ”hatämnen” för de unga studenterna. Det här har jag hört direkt av kolleger som undervisar i Vasa! Förutsättningarna för en god start i matematik och naturvetenskap för skolbarnen, kan inte bli de bästa om så här är fallet.

Mina egna minnen av pedagogisk fakulteten i Vasa är inte de bästa. Jag tog med mig ytterst lite av användbar kunskap därifrån. Hörde massor av förtal mot andra lärosäten, bland annat mitt eget universitet i Helsingfors. Samarbetet mellan högskolorna haltade kraftigt. Kurser avlagda i Helsingfors, hade ringa värde i kunskapens högborg, Åbo akademi. Nu ska jag ändå inte vara orättvis. Avlade också ett vitsord i IT vid Åa, då i själva Åbo. Den undervisningen var bra! Men pf… Vad gnäller bloggaren om. Han var ju där för länge sedan. Visserligen. Men då studenter klagar på pf i Vasa idag, är argumenten väldigt lika de jag själv hade i tiden!! Ingenting tycks ha hänt på drygt 30 år!

Vad hade vi att vinna på en ”Helsingforsstyrd” undervisning av lärare?

Ett nära samarbete med den finskspråkiga lärarutbildningen kunde bli aktuell. Då skulle vi finlandssvenskar kanske kunna rida på kvalitetsvågen. Kanske kunde vi råda bot på den rådande svackan i de kvantitativa ämnena då?

I Helsingfors är man uttalat intresserad av samarbete utåt, t.ex. med Stockholms universitet. Då kunde det insulära tänkandet minska. Här hör man argumentet att den rikssvenska skolan presterar dåligt. Kanske det, men se vidare på saken, var så god! Var har vi forskning och industri av lika hög kvalitet som i Sverige?? Där tar man igen. Må vara att svenska grundskolan haltar lite, men spår måste den lämna i alla fall. Uppenbarligen! Samarbete skulle knappast skada.

En stor del av studenterna i vårt land kommer från södra Finland! En studieplats på ett vettigt avstånd från hemtrakterna och i den storstadsmiljö man vill jobba i skulle inte skada.

Man skulle knappast lösa alla problem i skolvärlden på det här sättet, men ett steg i rätt riktning skulle det vara. Anser bloggaren!