Bloggaren har flera gånger funderat på dylikt! I en lista sammanställd av Transparency International, ligger vi på tredje plats bland de minst korrumperade länderna av de 177 som jämförts. Intressant läsning. Men! I fjol låg vi på första plats! Vi glider nedåt!

Nu har vår fd. justitieminister och justitiekansler, Jakob Söderman, uttalat sig i frågan. Han anser att vi i landet har en viss dold korruption. Hur är det möjligt?

En fysiklärare är absolut inte expert på det här, men ibland undrar man. På jobbet känner man av tjänstemannaväldet. Man får inte göra det ena eller det andra. Bloggaren har inte fått delta i mycket högklassig skolning, eftersom privata företag har varit involverade. Har tagit tjänstledigt och deltagit. Behållningen har varit tiotals gånger större än på ”tillåtna evenemang” i hemlandet. Ska det skaffas utrustning till laboratoriet, är bara vissa företag ”godkända” även om kvalitet och pris på varorna inte är de bästa. Det finns flera exempel.

Visst är det i princip bra att vår verksamhet på fältet kontrolleras. Samtidigt är för mycket kontroll kvävande! Dessutom frågar man sig hur tjänstemän drar linjer för vår verksamhet? Jag anklagar ingen, men undrar ibland. Fotfolket blänger man misstänksamt på, men vem kollar mellannivåerna. När avslöjanden kommer, brukar det vara journalister som står bakom dem!!!

I nyheterna hör man sedan om hur andra tjänstemän åker på mässresor där frukosten består av champagne. Det innan mässan startat! Hm!

Bloggaren tror att vi i Finland är ganska blåögda. Vi vill att allting ska vara fint och bra. Sedan borrar vi huvudet in i busken som strutsarna plägar göra. Finns det oegentligheter, vill vi inte se dem!

Det som skulle behövas är en stor transparens, precis som listmakarens namn indikerar. Kanske skulle vi bli förvånade!