Bloggaren läste häromdagen om sin gamla klasskompis M G som nuförtiden är professor i matematik. Han figurerade i en liten artikel i Hufvudstadbladet. På svarta tavlan bakom honom, kunde man se Eulers formel, vill jag minnas. Möjligen var det de Moivres formel, men den kan så vi så skrivas om till Eulers version:

2014-03-16 09-39-38 +00001

Bloggaren kan gott förstå, varför just den formeln valdes till bakgrund. Den är nämligen vacker!  När jag någon gång uttryckt den åsikten, har en del människor skrattat till. Inte kan ju en matematisk formel ha något skönhetsvärde! En målning kan vara vacker. En musikkomposition kan vara vacker. Men inte en formel!

Bloggaren ser ett mönster här. Fenomenet påminner om det där med ”allmänbildning”. Är man bildad, ska man känna till litteratur, historia, språk osv. Matematik och naturvetenskap bara inte räknas med av mången människa! Det är helt OK att inte ha en aning om vad formeln ovan egentligen innebär. Däremot är man en stor barbar om man inte känner till Shakespeare!

Bloggaren har någon gång försökt förklara skönhetsvärdet i formeln. Den kopplar nämligen ihop några verkligt intressanta tal! Alla har väl ett hum om vad π är. Basen för den naturliga logaritmen, Nepers tal e,  kan det hända att färre känner till. Talen är intressanta. De är så kallade transcendenta tal. Vill vi skriva dem i decimalform, blir det alltid fråga om ett närmevärde! Vi kan inte uttrycka dem exakt på det viset! Ändå kopplas de ihop i formeln. Vidare ingår talen ett och noll, samt den märkliga imaginära enheten i. Vi har alltså en mängd märkliga tal inplockade i formeln, som visar en exakt relation mellan begrepp som i sig själva är ”luddiga och inexakta”.

Det är inte sagt att föregående stycke ökar skönhetsvärdet i formeln för den som inte bryr sig. Bloggaren har som fysiklärare observerat att elever reagerar väldigt olika på dylika ting. En del blir entusiastiska och börjar Googla och Wikipeda. Andra ser ut att somna.

Nåväl. Så ska det kanske vara. Visst ska vi få vara olika! Skulle ändå önska en lite mera nyanserad inställning till vad som kan anses vara allmänbildning, vad som kan vara estetiskt tilltalande osv.