För en tid sedan läste bloggaren en spalt, skriven av någon brittisk ”påverkare”. Har glömt vem det var. Det spelar inte så stor roll. Ska ändå kort berätta om andemeningen i det hela.

Skribenten jämförde religiösa samfund överlag med både terroristorganisationer och tobaksrökning. Hen förutspådde att mänskligheten kommer att tvingas aktivt ta ställning mot religion och att hela företeelsen kommer att ”slockna” precis som bruket av tobak gör i dagens västerländska samhälle.

Hårda ord. Ändå vet jag att åsikter i den här stilen finns! Det räcker inte med att man lämnar kyrkan i vårt land bakom sig. En del bekanta vill gå mycket längre än det!

Som bloggaren tidigare uttryckt sig, oroar det här lite. Jag tror att religion är en sak vi varken kan eller bör bekämpa i sig. Då skapar vi ett tomrum, där okontrollerade krafter gör sig gällande. Däremot kan vi gott kritisera vissa detaljer inom de religiösa samfunden! Speciellt om dessa samfund mer eller mindre aktivt förtrycker någon grupp människor därute!

Jag har kommit att få en stor respekt för Helsingfors evangelisk-lutherska biskop, Irja Askola. Bara det att en kvinna innehar den tjänsten i vårt värdekonservativa land, är intressant! Dessutom uppfattar jag henne som en klok person, som inte tvekar att ryta till, när någonting slår fel. Nu uttalar sig biskopen i Helsingin sanomat. Hon skulle unna homosexuella par rätten till äktenskap! Absolut toppen! En av bossarna i vår kyrka vågar och vill ta ställning för människor, som inte alltid har det så lätt. Min ringa uppfattning är att det här är precis det som vår kyrka egentligen finns till för. I stället för en massa snarvel om bokstavstroende, en fräsch fläkt av mänsklighet!

Saken blir inte sämre av att biskop Askola är min egen biskop just nu. Efter församlingsbyte är detta ett faktum. Känns rätt så bra ska jag säga!