Bloggaren har ofta tangerat religiösa frågor i denna blogg. Det har sina risker. En av de större, är att det blir lätt att generalisera! Man kan komma att behandla alla kristna som trångsynta och bokstavstrogna anhängare av gamla testamentet. Man kan kanske också utgå från att alla ateister är egoistiska människor utan samvete, moral och etik. Nu är det förstås inte så enkelt! Det måste finnas ett vidare spektrum!

På webben ser man att det kokar på flera håll i världen. Här är ett exempel. I USA lär ca hälften av befolkningen utgå från kreations-”teorin”. Jorden är några tusental år gammal. Vi har skapats och är inte utsatta för någon evolution. Bloggaren måste ärligt säga att en sådan miljö skulle kännas kvävande! Hellre då det förhållandevis öppna intellektuella klimatet här hemma. De unga som visas på den sida länken refererar till, ser ut att tänka lika. Kanske ser vi här ett ”samhälle i evolution”? Det må vara hur det vill – bloggaren tycker som lärare alltid om kritiska ungdomar, som inte bara nickar och sväljer vad som helst.

En annan sak som debatteras är diskussionen mellan ingenjören och populärvetenskaparen Bill Nye och Ken Ham, som grundat ett evolutionsmuseum i Kentucky. Har småtittat på diverse videoklipp. Debatten på webben just nu, går ofta ut på om det överlag är någon idé med dylika debatter.  Hurså? Man anser att den bokstavstrogna helt enkelt vägrar höra på argument och sitter där med sina åsikter, medan det för en vetenskapligt sinnad människa är en horribel tanke att en Noak skulle ha fyllt en ark med par av alla djur för några tusen år sedan, och på det viset räddat den miljö vi idag ser. Tala om låsta positioner! Är det verkligen så?

Bloggaren anser att debatt behövs! Dessa skriverier är kanske en liten del i det pusslet? Det känns bra att se en viss naturvetenskaplighet spridas bland de unga. Tränger den in på andlighetens område? Jag tror att så är fallet bara om vi tillåter det. Om vår eventuella religion uppfattas som en absolut sanning, utan minsta möjlighet till nytolkning och erkännande av missförstånd. Eller om vi som förnuftiga tänkande varelser blankt förnekar allt det vi inte rent konkret kan testa oss fram till och se med egna ögon.

Detta gör bloggaren till agnostiker. Ingen har t.ex. sett de myriader av neutriner (en lustig liten elementarpartikel) som hela tiden strömmar genom våra kroppar. Ändå finns de där. Det är relativt nyligen fysikerna lärt sig detektera dem över lag. Vad annat finns det där ute? Möjligheterna hisnar. Jag vill å andra sidan inte heller bygga en stor teorikonstruktion på något jag aldrig själv erfarit! Vittnesmål från gångna tider i all ära. Det finns mycket mina medmänniskor säger, som jag inte tar på allvar! De kan missförstå, tolka fel, hallucinera, drömma eller rätt och slätt ljuga!

Hur reda ut allt detta! Ser debatten som en möjlighet. Det är intressant att ta del av andra människors tolkningar och att lägga in sina egna. Dagen unga har ofta denna debattvilja. Det ser jag ofta på jobbet!