Busslitteraturen är för ögonblicket ”Our Mathematical Universe”, författad av den rikssvenska kosmologen Max Tegmark. Prima läsning. Det här är ett område jag måste förkovra mig i, så gott det nu går. Teorierna bakom de kosmologiska modellerna är inte i enklaste laget precis.

Kosmologin är alltså vetenskapen om kosmos, universum eller vad vi nu kallar det. Tegmark berättar om saker och ting på två plan, dels i form av personliga upplevelser och roliga historier, dels på en populärvetenskaplig grund.

När bloggaren studerade vid Helsingfors universitet, debatterade man inom fysiken, om universum var 10 eller 20 miljarder år gammalt. Nu har man gafflat in denna ålder till mellan 13,6 och 13,7 miljarder år. Snabb utveckling!

Ändå vet dagens ”allmänbildade” människor ytterst lite om de här sakerna. Tegmark själv ( tror jag) har berättat att han på en fest blev tillfrågad vad han sysslar med. Då han berättade att det var kosmologi, sken frågeställaren upp och sade att det gör hens dotter också. Hon jobbar för Revlon!

Människan har inte funnits till länge. Vi har sett ut som vi gör idag några tiotusental år. Våra något så när människolika förfäder spåras bakåt i tiden i storleksordningen miljoner år. Om universums tidskala ritas ut på en 13,7 meter lång linjal, har vi alltså funnits med i bilden under en liten del av den sista millimetern!!

Vad sysslar man med inom dagens skola. Jo, man nagelfar denna ytterst korta period i detalj, men slopar gladeligen resten. ”Vad spelar sådant där för roll, vi var ju inte här!” har jag hört argumenteras! Höjden av narcissism!

Universum utvecklas och vi med, i det stora såväl som på den lilla lokala skalan. Vi människor påverkar vår livsmiljö och vår framtid. Vi har makten att förstöra våra egna livsvillkor med konflikter, föroreningar och enfaldiga resonemang.

Hopp finns. Vi har intelligens, empati och moral, bara vi förstår utnyttja dessa. Det vi behöver är mångsidig kunskap! Inte överfokusering på hur den närmaste korta tidsperioden har sett ut, inte detaljerade utredningar om vad man trott under tidigare sekel. Mera fokusering av vad idag fått reda på och vad en smart ung möjligen kan bidra med i morgon!

Mycket står på spel! Må förståndet få tillstånd att denna gång i världshistorien råda! Fram för rättvisa, balanserade timfördelningar och läroplaner!