För en tid sedan dök en nyhet upp på Zite-applikationen i min padda. Man refererade till en artikel i Huffington post. Här plockar man fram 9 saker man aldrig borde säga till en lärare. Ska kommentera lite, så här ur en finlandssvensk lärares synvinkel. Tar inte med alla nio punkterna. Kommer i stället med några egna! Några av utsagorna har jag dessutom format om en aning!

1. Det måste vara skönt att jobba som lärare. Man har ju lediga sommarmånader!

Nja. Vi har inte tre månader ledigt! Arbete pågår åtminstone någon vecka in i juni och börjar igen vid halva augusti. Under sommaren kopplar man förstår av – vem gör inte det? –  men dessutom läser bloggaren upp sig, planerar kommande arbete osv. Det som irriterar mest är förslaget att lärare borde permitteras under sommaren! Lika gärna kan andra människor permitteras på söndagar och helger! Vi lyfter lön för utfört arbete!

2. Det skulle vara så skönt att vara barnträdgårdslärare! Jag gillar att kludda med fingerfärger.

Bloggaren har ingen erfarenhet av så unga barn! Har jobbat i högstadiet och gymnasiet. Är ändå nästan av den åsikten att läraren är viktigare, ju yngre barn de undervisar?! Hur så? Unga barn påverkas betydligt mera av sina vuxna kontakter, har jag för mig. Det innebär ett stort ansvar. Mycket mera än att bara kludda alltså! Skulle aldrig påstå någonting som det ovanstående! Som gymnasielärare är min roll kanske i någon mån en annan, också den fylld av ansvar naturligtvis!

3. Det måste vara skönt att bara ge läxor åt ungarna och sedan gå hem och koppla av.

Min erfarenhet är att det behövs MINST lika mycket tid hemma med korrigeringar och planeringar som på jobbet ”bakom katedern”. Jag jobbar när jag vill under dygnet, men tidvis blir det verkligen mycket!

4. Det är fint att du som lärare kan påverka dina elever, men tror du att de verkligen minns dig i framtiden?

Har faktiskt fått den frågan! Vet inte riktigt vad den kan betyda. Jag är inte en skådespelare. Jag är lärare. Skådisar vill säkert bli ihågkomna och beundrade, åtminstone ibland. Jag vill göra ett jobb och förmedla vissa kunskaper och färdigheter. Det är det primära! Dessutom minns jag mer än väl en hoper egna lärare. På gott och ont dessvärre!

5. Står du inte bara där och berättar åt eleverna vad du anser om saker och ting dagarna i ända?

Läraren ska inte berätta vad eleverna ska anse, utan hur de bör resonera, hur de ska utnyttja information, hur de ska se helheter. Sedan kan åsikterna om det ena och det andra, t.ex. kärnkraft, variera!

6. Kommer du inte att ersättas av teknik?

Jag tror inte det. Vi människor behöver människokontakter. Man måste kunna resonera och fråga vad andra anser och vet om saker och ting. Visst fanns det också tidigare lärare som utnyttjade den dåvarande tekniken på märkliga sätt. Till exempel så, att man bad eleverna läsa avsnitt i boken, utan att kommentera eller sätta dem i sammanhang. Nej! Tekniken är ett verktyg, men inget hus byggs bara för att hammaren och sågen finns på plats.

7. Det är säkert trevligt att undervisa. Kanske jag kunde syssla med det som hobby när jag blir pensionerad.

Visst är det trevligt att undervisa. Det tog länge att lära sig konsten ens behjälpligt och färdigutbildad är jag fortfarande inte efter ca 35 år i tjänst!! Men trevligt är det!

8. Alla vet ju hur skolan fungerar. Vi har ju alla varit där som elever!!

Javisst. Nästan alla har väl flugit också. Det betyder inte att du kan vikariera flygkaptenen!

Det var några av artikelns frågor och påståenden + några egna.

Själv har jag slutligen en vädjan till alla föräldrar. Säg ALDRIG åt en ung människa att någonting den lär sig i skolan är onödigt! Det kan vi helt enkelt inte veta! Bloggaren har otaliga gånger hört unga säga att morsan eller farsan berättat att hen aldrig behövt lösa en ekvation av andra graden! För en längre tid sedan kontrade jag och frågade vad farsan sysslar med? Han sorterade postförsändelser! Inget fel på det, men jag kan gott förstå att ekvationerna inte rullar förbi på postbandet! Vi vet inte vad våra ungdomar gör i framtiden! Vi vet inte vilka intellektuella verktyg de behöver. Vi måste ge dem en möjlighet att bli annorlunda än vi själva. Ha ”bättre” eller ”sämre” arbeten, om sådana termer nu överlag kan användas. Skolans uppgift är att fylla på verktygsbacken med kunskap och träna upp talang! Lite hjälp hemifrån skadar inte!