Bloggaren brukar följa med TV-nyheterna om nu apparaten råkar vara påkopplad. Efter de reguljära nyhetssändningarna kommer ofta sportreportagen. Brukar ibland kalla dem för ”dagens bortförklaringar”.  Där kan man få höra hur det nu kunde gå på detta viset! Nåja, kanske jag är orättvis nu, men i alla fall.

Nu gäller ändå motsvarande inom politiken. En stor grupp politiker inom stadsfullmäktige i Helsingfors, sade sig i valmaskinerna motsätta sig Guggenheimprojektet. Nu har man ändå låtit utlysa en dyr arkitekturtävling över hur museet kunde se ut! I radion uttalar sig politikerna och berättigar sina ”nya” beslut. Rätt så övertygande dessutom!

Bloggaren är inte i princip Guggenheimmotståndare. Inte heller anser jag mig vara politikerfientlig. Beslutsfattarna har knepiga saker att tampas med. Nu känns det här ändå inte bra! När jag går in på valmaskinerna och kollar vad en politiker står för, väntar jag mig att det finns en viss stabilitet bakom det hela! Visst ska man kunna ändra åsikt nu och då. Det  gör jag själv mången gång, men…

Det är någonting märkligt med det här. Det som speciellt retar mig vid morgonkaffet är det sätt politikerna svarar på journalisternas frågor (inga namn eller partier nu). Attityden hos dem jag hört är närmast aggressiv! Man talar till allmänheten som om vi var okunniga, bångstyriga barn, som måste tillrättavisas. Inte bra! En viss ödmjukhet mot dem som backat upp en, kunde man kanske förvänta sig!!

Bloggaren återkommer i nästa val! Möjligen finns det en större stabilitet i löftena då!