Det sjudande klimatet inom skolsektorn föder intressanta diskussioner. Minister Erkki Tuomioja föreslår i ett blogginlägg att vi ska slopa undervisningen i religion till förmån för mera undervisning i historia. Kristdemokraten Peter Östman anser förstås att vi behöver mera undervisning i religion, eftersom det skulle minska på skolskjutningar och familjevåld.

Det som bloggaren fäster sig vid, är nyttoargumenten i inläggen och diskussionerna. Vi ska så att säga ha mera historia och samhällslära så att vi förstår vår samtid och mera religion så att vi blir goda etiska människor.

En kort historisk tillbakablick bör unnas bloggaren. 1900-talet var oerhört våldsamt och politiskt allmänt otrevligt. Två mycket destruktiva världskrig utkämpades, förutom ett stort antal mindre konflikter. Ett mycket obehagligt samhällsklimat blommade upp på många håll i världen – individen har inte varit mycket värd då!

Om forskning och undervisning i historia motiveras med att vi ska lära oss av forna misstag, har man grovt misslyckats under det gångna seklet! Hur är det med religionen? Ett fåtal modiga teologer engagerade sig i kampen mot fascismen och nazismen. De flesta blundade eller höll i värsta fall med då vidrigheterna ägde rum. Var befann sig etiken och moralen då? Hur var det på vårt lokala plan under t.ex. inbördes-/frihetskriget i Finland? Försökte tidens teologer tala för försoning, förstånd och nåd? Hur är det idag? Argumenterar man aktivt för att alla ska ha samma människovärde, så att invandrande flyktingar skulle ha sina försvarare, kvinnor få hjälp med lönefrågor…. ? Nja. Man hör mera diskussion om kvinnor ska få verka som präster, om hbt-folket ska värderas, om människan har utvecklats enligt naturlagarna, om universum har skapats för några tusental år sedan…  Hm!

Nu vill jag inte argumentera mot undervisning i en del läroämnen, åtminstone inte i detta inlägg. Det jag reagerar mot är dessa nyttoargument. När det gäller naturvetenskap, matematik, engelska och några läroämnen till, brukar man fnysa föraktfullt åt dem som påstår att studier i dessa ämnen ger jobb, stöder företagsamhet osv. Samtidigt som man försvarar ämnen som religion och historia med flåsfromma argument om samhällsnytta, förvägrar man naturvetare samma typ av argument! Det är fel helt enkelt! Antingen ska alla eller ingen ha rätt till dessa argument!!

Är bloggaren orolig över utvecklingen? Kanske lite! Det är möjligt att beslutsfattarna inte har mod att stå på sig och bredda basen för bildning, utan ger vika för kulturmaffian, som bara talar för status quo. Vi får hoppas på förstånd och jämlikhet i samhället. En skola där man kan utveckla sin bildning enligt intresse och begåvning. Där det mesta finns med, men i en utsträckning som studenten själv verkligen kan påverka.