Bloggaren är fysiker. Den termen är densamma, oberoende om fysikern är man eller kvinna. Bra! Det kan bli mycket besvärligare. Man talar ju om vetenskapsmän, t.ex. Detta i en värld, där kvinnorna stadigt ökar din andel av helheten. Vetenskapskvinna låter ändå på något sätt konstgjort? Hur är det med brandmännen? Ska man kalla damer i branschen för brandkvinna? Hm.

Kock då. Skulle rätta benämningen på en kvinnlig kock vara kockett??

Tur att man är fysiker! Språkvårdarna kan inte ha det så lätt alla gånger!