Vi människor är intressanta varelser. Så tycker bloggaren och så tycker också lusen. Just nu ser det ut att vara något av en mindre lusepidemi i en del dagisar och skolor. Bloggaren har fått höra hur både den ena och den andra bekantingen drabbats.

När lössen slår till, gäller det för hela den berörda gruppen att åtgärda saken. Om någon inte bryr sig om detta, blommar lusfaunan upp på nytt. Det kan väl inte vara så svårt att begripa?

Tydligen är det för svårt för en del.

Har hört dagis- och skolfolk klaga på att det finns familjer som är för ”fina” för att ha löss. ”I vår familj finns ingenting sådant”, resonerar man. ”Det här gäller dom där andra”. Märkligt! För en lus är den ena skallen lika god som den andra (bokstavligen). Drabbas man, måste man alltså åtgärda saken, oberoende av om man har akademisk examen eller en bra lön! Det här är inte de där invandrarnas eller någon fattig donares fel!

I förlängningen kan man se ett motsvarande problem i motviljan mot vaccinering. New Age-människor tycker att det är ”onaturligt” att vaccinera sig, andra är hysteriska med narkolepsi-argument osv. Åsikter får man man förstås ha, men det gäller igen att minnas det kollektiva. Varje familj som vägrar vaccinera sig mot det ena eller det andra, ökar risken för att diverse åkommor sprider sig! Det skulle absolut vara skäl att låta medicinarna göra riskanalysen och komma med rekommendationerna!

Handlingsfrihet är bra och det är ansvar också!